วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
แนะนำวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ลำดับเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
รองเจ้าอาวาส
ประยูรภัณฑาคาร พระเจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระวิหาร พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ชมรมศิษย์เก่าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ปฏิทินกิจกรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
โครงการอบรมพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
2560-01-02-[26]-PBD-OnairNBT11HNY60พระพรหมบัณฑิตออกรายการ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาฯ ที่วัดกวงหมิงซาน สิงคโปร์


วัดประยูรฯ|พระพรหมบัณฑิต|อายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี [๑๖ กย. ๕๙]
>>>ขอเชิญร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล'พระพรหมบัณฑิต ๖๑ ปี'
>>>ม.บ้านสมเด็จฯมีกำหนดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
>>>ประชุมเตรียมงานอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต [๑๖ กย.๕๙]
>>>กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย|พระพรหมบัณฑิต
>>>พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ วส.มหาสารคาม
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ
>>>พระพรหมบัณฑิต ประกอบพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
>>>พระพรหมบัณฑิต ประชุมกำหนดกรอบความร่วมมือกับพระธรรมาจารย์ชิงติ้ง
>>>พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับคณะวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเกาหลีใต้
สิงคโปร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เดินทางถึงสิงคโปร์ได้รับการต้อนรับที่สนามบินสิงคโปร์
>>>พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์
>>>พระพรหมบัณฑิต กล่าวธรรมกถาในพิธีเลี้ยงฉลองวันไหว้พระจันทร์
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมเรื่องการประกันคุณภาพฯ
>>>พระพรหมบัณฑิต นำคณะผู้บริหาร มจร เยี่ยม ๓ วัด ในสิงคโปร์
ข่าวเพิ่มข่าว
>>>siampongsnews


          วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบกับนายกรัฐมนตรี ลี เซียนหลุง ของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ต่อจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีและเปิดอาคารแห่งใหม่ของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore) ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่วัดกวงหมิงซาน ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์

          วิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ เปิดเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วยสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีนิสิตจากหลายประเทศเข้าศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR
ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" พ.ศ.๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน "วันปีใหม่ วันเถลิงศก" สงกรานต์งานวันสุดท้าย วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (68 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (68 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (68 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (68 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (68 kb)

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2559 | อ่าน 669
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาธรรมราชากถาและนำสวดพระพุทธมนต์ในการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เขตบางกะปิ ฟังพระธรรมเทศนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสเสด็จสู่สวรรคาลัยครบ ๑๐๐ วัน (เปิดอ่าน177)
21/1/2560
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสงฆ์ให้ศีลและให้โอวาทในพิธี"บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมตามรอยพระราชา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ โรงเรียนจิตรลดา
นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา นำโดยท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เข้ารับฟังโอวาทจากพระพรหมบัณฑิต ณ โรงเรียนจิตรลดา (เปิดอ่าน53)
20/1/2560
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์และกล่าวอนุโมทนากถาในพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสสตมวาร (๑๐๐ วัน) (เปิดอ่าน67)
20/1/2560
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษอบรมพระใหม่ ๘๙ รูปที่บวชจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสสตมวาร (๑๐๐ วัน)
พระใหม่ ๘๙ รูปที่บวช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสสตมวาร (๑๐๐ วัน) เข้ารับฟังการบรรยายธรรมจากพระพรหมบัณฑิต ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน73)
18/1/2560
พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาสามเณร ๘๙ รูป ในโครงการที่มหาจุฬาฯร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสสตมวาร (๑๐๐ วัน)
การอุปสมบทเป็นพระภิกษุแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ มจร วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน116)
16/1/2560
พระพรหมบัณฑิต เสวนาร่วมในหัวข้อเรื่อง 'นานาศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร' ในงานสมโภช ๑๘๙ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การเสวนาร่วมเรื่อง'นานาศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร' มีผู้ร่วมเสวนา คือท่านพ่อวิศนุ ธัญญอนันต์ ท่านระบิล พรพัฒน์กุล และท่านพ่อดาเนียล มัสซา ดำเนินรายการโดยพระเทพปฏิภาณกวี ในงานสมโภช ๑๘๙ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙ (เปิดอ่าน390)
15/1/2560
พระพรหมบัณฑิต เสวนาร่วมในหัวข้อเรื่อง 'การแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากน้ำพระราชหฤทัยของในหลวง รัชกาลที่ ๙' ในงานสมโภช ๑๘๙ ปี วัดประยูรฯ ธนบุรี กรุงเทพฯ
การเสวนาร่วมเรื่อง'การแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจาก น้ำพระราชหฤทัยของในหลวง รัชกาลที่ ๙' มีผู้ร่วมเสวนา คือนายสด แดงเอียด นายธีรนันท์ ช่วงพินิจ ดำเนินรายการโดยพระเทพปฏิภาณกวี ในงาน ๑๘๙ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙ (เปิดอ่าน140)
14/1/2560
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ๑๘๙ ปีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙ โดยมีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
งานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุนโดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (เปิดอ่าน206)
14/1/2560
พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาพิเศษในงานครบ ๑๑ ปีชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตฺโต และถวายมุทิตาสักการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ณ ตลาดเก่าศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี
งานครบ ๑๑ ปีชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตฺโต และถวายมุทิตาสักการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ณ ตลาดเก่าศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (เปิดอ่าน954)
12/1/2560
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง'นิสัมมกรณกถา' ว่าด้วยการกระทำด้วยความรอบคอบ หรือใคร่ครวญก่อนทำ ในวันธัมมัสสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
ให้แก่ภิกษุ-สามเณรวัดประยุรวงศาวาส, คณะอุบาสก-อุบาสิกา, คณะครู นักเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.) นำโดยผู้อำนวยการดร.สุรดา ไชยสงคราม, พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักเทศกิจ และพุทธศาสนิกชน ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน224)
12/1/2560
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ขณะนี้ 37 คน
วันนี้ 104 คน
เมื่อวานนี้ 711 คน
เดือนนี้ 16,396 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,672 คน
ทั้งหมด 313,430 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556