นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์
นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley)
 
      นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) หรือ “หมอบรัดเลย์” เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๓๔๗ ณ เมืองมาร์เชลล์ส (Marcellus) นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จากวิทยาลัยแพทย์ (College of Physicians and Surgeons)

      ขณะมีอายุได้ ๓๐ ปี หมอบรัดเลย์ได้เข้าร่วมกับมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรส ไบทีเรียน มิชชัน (The American Presbyterian Mission) ซึ่งเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนส์แรกที่เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในสยามประเทศ

      ด้วยความศรัทธาในคริสต์ศาสนากอปรกับความเลื่อมใสที่มีต่อกิจกรรมการเผยแผ่ศาสนาและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของนางแอนน์ ฮาเซลไทน์ ยัดสัน มิชชันนารีผู้เข้าไปเผยแผ่คริสต์ศาสนาในพม่า หมอบรัดเลย์จึงได้ตัดสินใจเดินทางมาเผยแผ่ศาสนา ณ สยามประเทศ ร่วมกับคณะอเมริกันเพรส ไบทีเรียน มิชชัน ระหว่างทางหมอบรัดเลย์และภรรยานางแนนซี รอยซ์ บรัดเลย์ได้แวะพักที่สิงคโปร์มีโอกาสเรียนภาษาไทยกับครูชื่อสมีและได้นำแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์ภาษาไทยเข้ามาในสยามเพื่อใช้ในกิจการเผยแผ่ศาสนา

      หมอบรัดเลย์ได้เดินทางถึงประเทศสยามเมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๗ ในระยะแรกได้พำนักอยู่ ณ เรือนไม้มุงจากใกล้กับวัดเกาะสำเพ็ง (วัดสัมพันธวงศ์)  ที่คณะมิชชันนารีได้เช่าจากพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ต่อมา ได้ย้ายมาพำนักที่หมู่บ้านคาทอลิกซางตาครูส ฝั่งธนบุรี จนถึงพุทธศักราช ๒๓๗๙ เจ้าพระยา

พระคลัง (ดิศ บุนนาค) (ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์) ได้ปลูกเรือนไม้ ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง มีระเบียงรอบให้คณะมิชชันนารีเช่าบริเวณที่ดินของตนริมท่าน้ำวัดประยุรวงศาวาส
ซึ่งบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของอเมริกันมิชชันบอร์ดและที่ตั้งโรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ในเวลาต่อมา

      หมอบรัดเลย์ หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของชาวพระนครว่า “หมอปลัดเล” ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสยามจนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๑๖ รวมอายุ ๖๙ ปี ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในสยาม หมอบรัดเลย์ได้สร้างคุณูปการให้แก่บ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์ เช่น เป็นผู้ริเริ่มการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษและนิพนธ์ตำราปลูกฝีขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๘ ซึ่งได้ช่วยเหลือชีวิตชาวสยามผู้ทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นจำนวนมาก โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์และกำลังคนในการทดลองและการรักษา

      นอกจากนี้ หมอบรัดเลย์ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจการด้านงานพิมพ์ในสยาม
โดยเป็นผู้รับช่วงดูแลกิจการโรงพิมพ์ที่คณะมิชชันนารีอเมริกันได้ริเริ่มไว้ ได้พิมพ์หนังสืออันเป็นประโยชน์ต่อชาวสยามไว้หลายเล่ม เช่น คัมภีร์ครรภ์ทรักษาและหนังสือพิมพ์รายเดือนภาษาไทยฉบับแรกที่มีชื่อว่า บางกอกรีคอเดอร์ (The Bangkok Recorder) สร้างความก้าวหน้าให้แก่การสื่อสารสาธารณะของสยามในสมัยนั้น ไม่เพียงเท่านั้น หมอบรัดเลย์ได้สนับสนุนกิจการของราชสำนักโดยได้ตีพิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่น เมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๒ กว่าหมื่นฉบับ ซึ่งนับเป็นเอกสารทางราชการฉบับแรกที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตก

      ยิ่งไปกว่าเท่านั้น ขณะพำนัก ณ บ้านพักท่าน้ำวัดประยุรวงศาวาส  หมอบรัดเลย์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ปืนใหญ่ที่เอามาทำเป็นไฟพะเนียงแตกในคราวงานฉลองสมโภชพระอารามเมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๙  โดยทำการรักษาพระรูปหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยการตัดแขน การผ่าตัดครั้งนั้นประสบผลสำเร็จ ซึ่งนับเป็นการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดอวัยวะครั้งแรกในสยาม

Dan Beach Bradley
 
      Dan Beach Bradley M.D. was born on 18 July 1804 in Marcellus, New York. At the age of 30, he graduated from the College of Physicians and Surgeons with a Doctor of Medicine. Later, he was accepted as a missionary physician by the American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) in the American Presbyterian Mission.

      With the wish to serve the Lord and faith in the mission of Ann Hasseltine Judson, one of the first female American foreign missionaries stationed in Burma, in 1834, Dan Beach Bradley and his wife, Emilie Royce departed from Boston for their mission trip in Bangkok, Siam (now Thailand). On board, they studied Thai with a teacher named Smee and introduced the first Thai- script printing press to the country for religious propagation.

      In 1834, Bradley and his wife arrived in Siam, residing at a thatched roof house near Wat Koh in Sampeng area (Wat Samphantawong) rented from Phraya Choduek Ratchasetthi. Later they relocated to the Thon Buri side near Santa Cruz Church. In 1835, Chao Phraya Phra Khlang (Dit Bunnag), later promoted Somdetch Chao Phraya Borom Maha Prayunrawongse, had a two-story wooden house built on his land near the pier of Wat Prayurawongsawas and rented it to missionary group. The house was the center of American Mission Board in Siam and a printing house.

      Bradley died on 23 June 1873 at the age of 69. Bradley’s greatest medical challenge while in Siam was attempting to produce a vaccination for the smallpox virus, which devastated the country. Bradley received many trial vaccinations from Boston, none of which were successful. Bradley solved this problem by using the inoculation tactic. Seeing the success that inoculation had, the royal court once again called on Bradley to vaccinate their children as well as many natives and slaves.
 
      Dan Beach Bradley led quite an astounding life. On top of bringing the Siamese printing press to Siam, starting the first Siamese newspaper, and writing many books,
By royal request, Bradley printed The Opium Edict in 1839, which marked the beginning of printing public documents in Siam. With royal approval, Bradley founded the first newspaper in Siam, the Bangkok Recorder. He also printed the annual almanac, the Bangkok Calendar, and the first Thai dictionary.

      Bradley is credited with performing the first surgery in Siam, without the benefit of anesthetic on the forehead of a Chinese laborer with a benign tumor.

      In 1837, cannon exploded at a temple fair at Wat Prayurawongsawas in Thon Buri, killing eight people and injuring many more. One of the wounded was sent to Bradley, who amputated his right arm at the shoulder. After this surgery, Bradley became highly sought after for medical advice from the royal court. Bradley's reputation as a great doctor spread across the country.