พระมณฑปทรงโกธิกจำลอง
พระมณฑปทรงโกธิกจำลอง     
     ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขามอยังเป็นที่ตั้งของพระมณฑปทรงโกธิกอีกหลังหนึ่ง โดยเป็น

พระมณฑปทรงโกธิกจำลอง ที่มีขนาดเล็กกว่าพระมณฑปทรงโกธิกหลังแรก

      สันนิษฐานว่าพระมณฑปทรงโกธิกจำลองหลังนี้ อาจสร้างขึ้นพร้อมกับพระมณฑปสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๘ หรือสร้างขึ้นโดยคณะกรรมการผู้จัดการแบ่งทรัพย์มรดกของท่านผู้หญิงพรรณ์ (สกุลเดิม บุรานนท์) ภริยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในคราวเดียวกับการสร้างเมรุปูนทรงโกธิกด้านหน้าเขามอ ด้วยทุนของท่านผู้หญิงพรรณ์ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๙  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเช่นเดียวกัน

      ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระมณฑปทรงโกธิกจำลอง คล้ายคลึงกับโบสถ์ในคริสต์ศาสนา เป็นอาคารแบบตะวันตกทรงสูง มียอด ๘ ยอด ตั้งอยู่บนภูเขาจำลอง ฐานชั้นแรกเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมตามผังสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ฐานชั้น ๒ เจาะเป็นซุ้มสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป

Replica of the Gothic-style Mondop
 
      In the North-easterly direction of the Rockery is the site of another Gothic-style Mondop, a replica of the original one.
      It has been assumed that the building of the replica might have taken place in 1885 when the large Mondop was built, or it might have been built by a committee that managed the inheritance of Thanphuying Phan (née Buranon), wife of Somdetch Chao Phraya Borom Maha Suriyawongse (Chuang Bunnag) at the same time when the Gothic-style concrete crematorium was built at the front of the Rockery. The construction of this crematorium was financially supported by Thanphuying Phan and it was inscribed with her name and the year of construction, “Phannakarn Ror Sor 115” in 1896.

      The architectural style of the replica of the Gothic-style Mondop again resembles that of a Christian church. It is a tall building with eight spires located on a miniature mountain. The first level of the base is indented in the corner as in the Gothic architectural plan. The second level has arches to house Buddha images.