ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี
ขอเชิญเที่ยวงานฉลองพระอารามดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (10/1/2558)
     
  อุทยานเขามอ (เขาเต่า) อุทยานเขามอเป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก
อุทยานเขามอ ( เขาเต่า ) อุทยานเขามอเป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก ก่อด้วยศิลาตั้งอยู่กลางสระน้ำบริเวณหน้าวัด (10/1/2558)
     

ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1