อุทยานเขามอ (เขาเต่า) อุทยานเขามอเป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก          อุทยานเขามอ ( เขาเต่า ) อุทยานเขามอเป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก ก่อด้วยศิลาตั้งอยู่กลางสระน้ำบริเวณหน้าวัด มีศาลาราย ๘ หน้า ตั้งอยู่ริมสระน้ำเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา บนยอดเขาเป็นที่ตั้งพระสถูปหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองสำหรับบรรจุพระพุทธรูปสำคัญไว้ภายใน 

          แนวคิด สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ สร้างภูเขาจำลองนี้ขึ้นโดยได้แนวคิดเกี่ยวกับเค้าโครงของภูเขาจำลองมาจาก "หยดเทียนขี้ผึ้ง " ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ หยดเทียนขี้ผึ้งนี้เกิดจากน้ำตาเทียนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดขณะเมื่อประทับอยู่ในห้องลงพระบังคนหนัก น้ำตาเทียนหยดทับถมกันเป็นเวลาหลายปีจนก่อรูปเหมือนภูเขา  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ จึงนำเค้าโครงของหยดเทียนขี้ผึ้งนี้มาเป็นแบบสำหรับสร้างภูเขาจำลอง   สระน้ำที่ล้อมรอบภูเขาจำลองเต็มไปด้วยเต่า และตะพาบน้ำ ที่มีผู้นำมาปล่อยไว้แต่นานมาแล้ว ประชาชนนิยมพาบุตรหลานมาเที่ยวเล่นบริเวณภูเขาจำลองเพื่อให้อาหารแก่เต่าและตะพาบน้ำ ภูเขาจำลองเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่า "ภูเขาเต่า" เนื้อที่ทั้งหมด บริเวณภูเขาจำลองมีความยาว ๔๘ เมตร กว้าง ๔๒ เมตร กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนภูเขาจำลองไว้ ในฐานะเป็นถาวรวัตถุสำคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒

          This replica mountain, situated in the middle of a pond at the front of the monastery, was built by Somdet Chao Phraya Borom Maha Prayurawong (Dit Bunna), who got the idea from the sight of dripping candle-wax which he received from   the King Rama III. It is one of the most interesting objects in the monastery. The mountain is surrounded by small pavilions in which important Buddha-images are placed. Inside, there are caves, niches, dents and waterways. There are also steps leading to the top of the mountain where a bronze pagoda is situated. At the entrance to the replica mountain, there are two gateways. The front door on the west has a pair of stone lions guarding its gates, whilst the door on the east has two large turtle figures. People like to call this the "turtle mountain", because turtles, large and small fishes are released into the pond by pilgrims as an act of merit. Visitors also like to bring their relatives to this mountain, where they can offer banana, papaya and water vegetables to these aquatic animals.

Luang Pho Khaek 
        In the vicinity of the replica mountain there is a Buddha image called "Luang Pho Khaek". In 1885, Chao Phraya Phasakonwong (Phon Bunnag)   initiated a building in gothic style for housing an image of his father, Somdet Chao Phraya Borom Maha Prayurawong. Later on, in 1927, Chao Chom Liam helped to restore and repair the building and cast an image of Somdet Chao Phraya in the form of a Buddha sitting in the posture of hanging feet. The image reflects the Indian Gandhara style as a result of which people have come to speak of it as the "Luang Pho Khaek", meaning the "Indian Buddha Statue". 

Three Cannons Monument 
       Nearby the replica mountain is a monument depicting three downward-facing cannons. This was built by Chao Phraya Phasakonwong (Phon Bunnag) to commemorate the tragic event of a huge explosion that occurred in the monastery during the celebrations marking its completion in 1836. 

         Doctor D.B. Bradley recorded that in the inauguration of Wat Prayurawongsawas, the cannon which was used to launch fireworks exploded into pieces and injured many revelers. Doctor Bradley was summoned to operate on one of the injured. It was the first operation ever performed in Thailand at Wat Prayurawongsawas. 

Chinese lion figures 
        The Chinese lion figures of Wat Prayurawongsawas are believed to have been carefully selected and brought from China. The characteristics of the male and female lions are very different:   

      The male lion holds a crystal ball in his mouth, just as his feet tread on similar balls. Children visitors often try to pull the crystal ball from his mouth because they have been told that if anyone can pull the ball out of his mouth, it will become precious gold. But nobody can pull it out. The female lion, on the other hand, has a baby lion crouching under its belly.

เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2558 | อ่าน 4058
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
  อ่าน อื่นๆ
 
ไม่มีข่าว