แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-07-27-ChantingVCR10WPYพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บันทึกจากเจ้าอาวาส

พระพรหมบัณฑิต เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ค และได้ทำบัตรผ่านเข้าออกสำนักงานใหญ่เพื่อเข้าร่วมประชุมองค์การสหประชาชาติได้ตลอดเวลาในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก


สหรัฐอเมริกา | สมัชชาสงฆ์ไทย | พระพรหมบัณฑิต
>>>พิธีปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ๒๕๖๐
>>>พิธีฉลองครบ ๓๕ ปี วัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา
>>>เยี่ยมชมศูนย์อวกาศเคนเนดี (Kennedy Space Center) องค์การนาซา
>>>เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ในกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)
>>>แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พระราชมงคลรังษี
>>>เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 

          วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะห้องประชุมของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติเป็นผู้นำชม

          จากนั้นพระพรหมบัณฑิต ได้ทำบัตรผ่านเข้าออกสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเพื่อเข้าร่วมประชุมองค์การสหประชาชาติได้ตลอดเวลาในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC - Economic and  Social Council)

          เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่องค์การสหประชาชาติแล้ว พระพรหมบัณฑิต นำคณะเข้าประชุมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกขององค์กรสตรีเพื่อส่งเสริมสันติภาพโลก (GPIW) และองค์กรเรียวยูไกนานาชาติเพื่อการแสวงหาทางจิตวิญญาณ (ITRI) ซึ่งต่างก็เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเช่นเดียวกับสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV)
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR
ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส


 

 
 
 
 
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 32 คน
วันนี้ 340 คน
เมื่อวานนี้ 776 คน
เดือนนี้ 9,057 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,682 คน
ทั้งหมด 1,610,271 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob