แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ทัศนศึกษาภายในวัดอ่องซาน ตอยา ทัต อู สำนักวิปัสสนาภาวนา          วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้ติดตาม ได้ทัศนศึกษาภายในวัดอ่องซาน ตอยา ทัต อู โดยหลวงพ่อภัททันตะ สัทธัมมกิตติสาระ มหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงพ่ออ่องซาน สยาดอ) ได้ แนะนำสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง เล่าลำดับความเป็นมาต่างๆ ให้ได้รับทราบ ในขณะที่ได้เดินรอบๆ บริเวณวัดเท่านั้นฝนได้โปรยปรายลงมา ท่านพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้พูดกับหลวงพ่ออ่องซาน กับคณะว่า "คนดีทำอะไรๆ ฝนก็มักจะตก ยาจกทำอะไร ๆ ฝนก็มักจะแล้ง" ทำให้ในที่ประชุมต่างกล่าวสาธุการว่า "สาธุ" แต่ถึงอย่างไรคณะก็ได้เดินสำรวจภูมิทัศน์จนจบทั่วบริเวณ เหตุเกิดนี้ ณ วัดอ่องซาน ตอยา ทัต อู อองซาน เมติเทชั่นเซ็นเตอร์ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
 
ภาพ/ข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
แหล่งข้อมูล : >>>ทัศนศึกษาภายในวัดอ่องซาน ตอยา ทัต อู สำนักวิปัสสนาภาวนา เมียนมาร์

2559-05-28-PBD-ANSAMM000
2559-05-28-PBD-ANSAMM011
2559-05-28-PBD-ANSAMM012
2559-05-28-PBD-ANSAMM013
2559-05-28-PBD-ANSAMM014
2559-05-28-PBD-ANSAMM015
2559-05-28-PBD-ANSAMM016
2559-05-28-PBD-ANSAMM017
2559-05-28-PBD-ANSAMM018
2559-05-28-PBD-ANSAMM010
2559-05-28-PBD-ANSAMM009
2559-05-28-PBD-ANSAMM001
2559-05-28-PBD-ANSAMM002
2559-05-28-PBD-ANSAMM003
2559-05-28-PBD-ANSAMM004
2559-05-28-PBD-ANSAMM005
2559-05-28-PBD-ANSAMM006
2559-05-28-PBD-ANSAMM007
2559-05-28-PBD-ANSAMM008
2559-05-28-PBD-ANSAMM019
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 142 คน
วันนี้ 798 คน
เมื่อวานนี้ 1,830 คน
เดือนนี้ 46,246 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,684,889 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob