วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2561-02-27-MBook190WPYจัดทำหนังสืออนุสรณ์ “๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำค้น
พระราชวรเมธี บรรยายในการประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ของคณะสงฆ์ภาค ๑
คณะสงฆ์ภาค ๑ ประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ฯ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : นโยบายสู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. (เปิดอ่าน311) 19/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรภาคฤดูร้อน มจร
พิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน และเนกขัมมจาริณี ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน158) 15/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อมการจัดตั้ง วส.สุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (เปิดอ่าน207) 12/4/2561
พระราชวรเมธี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างวัดมหาจุฬาฯ
โครงการก่อสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ณ มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน238) 11/4/2561
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 'งานสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๖๑'
งานประเพณีสงกรานต์ "วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีธรรม" วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๖-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน365) 6/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุม คกก.บริหารสถาบันภาษา,คกก.บัณฑิตวิทยาลัย มจร
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา,คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน567) 4/4/2561
เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๖ ๒๕๖๑
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน678) 4/4/2561
พระเทพปฏิภาณกวี ขอเชิญทำบุญโครงการเข้าวัดยามเป็น ๘ เม.ย.๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประยุรวงศาวาส ๘ เมษายน ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน553) 4/4/2561
ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ "วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีธรรม" วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๖-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน909) 4/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ.ศรีสะเกษ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (เปิดอ่าน775) 3/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ
พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๑ วัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน700) 1/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานพิธีบวชเนกขัมมจาริณี รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๖๑ มจร อยุธยา
พิธีบวชเนกขัมมจาริณี รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน692) 1/4/2561
พระราชธรรมวาที เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานบุญประเพณีเทศกาลสงกรานต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน640) 31/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายแก่สามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน895) 31/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) แก่นักเรียน ส.ว.ย.
พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษา รร.วัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน693) 30/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการ NIC 2018 ที่ขอนแก่น
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เปิดอ่าน727) 29/3/2561
พระราชวรเมธี ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ แต่งตั้งพระราชวรเมธี ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา (เปิดอ่าน1107) 28/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายแก่นิสิต มจร วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง
งานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารเรียนรวม มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน870) 26/3/2561
พระศรีธรรมภาณี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง'อย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อย'
การแสดงพระธรรมเทศนาประจำวันพระให้แก่ภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน609) 24/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผน (KM) มจร จ.ขอนแก่น
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้ (KM) และแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๖๑ ในเขตภาคอีสานตอนบน ณ วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เปิดอ่าน771) 24/3/2561
ทั้งหมด 538 รายการ 1 / 27
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ขณะนี้ 131 คน
วันนี้ 844 คน
เมื่อวานนี้ 970 คน
เดือนนี้ 21,922 คน
เดือนที่ผ่านมา 37,125 คน
ทั้งหมด 711,482 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556