แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำค้น
ขอเชิญร่วมหล่อเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๑
สืบสานประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2644) 10/7/2561
พระเทพปฏิภาณกวี ขอเชิญทำบุญโครงการเข้าวัดยามเป็น ๘ ก.ค.๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตร ณ วัดประยุรวงศาวาส ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน1902) 6/7/2561
เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๖ ปี ๒๕๖๑
รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ ปี ๒๕๖๑ ณ วัดประยูรฯ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2866) 30/6/2561
พระมหาสมชาย ปภสฺสโรและพระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา-วิสัชนาในวันอัฐมีบูชา
พุทธศาสนิกชนสดับพระธรรมเทศนา ประกอบพิธีเวียนเทียน และเจริญจิตตภาวนา ในวันอัฏมีบูชา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3621) 7/6/2561
พระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค
คณะสงฆ์สามเณรและศิษยานุศิษย์ให้การต้อนรับและร่วมมุฑิตาสักการะ พระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี ปธ.๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3578) 30/5/2561
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจนำพาคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน (เปิดอ่าน2964) 28/5/2561
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจนำพาคณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดประยุรวงศาวาส(สวย.)ร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยพระครูโสภณปริยัตยานุกิจ ได้นำพาและประกอบพิธีอันสำคัญในครั้งนี้ (เปิดอ่าน4020) 25/5/2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๑
กิจกรรมในงาน"วันวิสาขบูชาพุทธบารมี" เพิ่มปัญญา เสริมบารมี ให้กับตนเองและครอบครัว วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3726) 25/5/2561
พระราชวรเมธีบรรยายนำเรื่อง"การขับเคลื่อนแผนฯปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา"
ในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ มส. ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (เปิดอ่าน2591) 24/5/2561
พระราชวรเมธี บรรยายพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐"
ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของพระจริยานิเทศก์(ทั่วประเทศ)ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๐ รูป ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด (เปิดอ่าน2482) 22/5/2561
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการปฏิบัติธรรมเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่
การปฏิบัติธรรมนี้ภิกษุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เข้าร่วม ๒ รูป คือ พระวิมลปัญญาภรณ์ และพระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3674) 3/5/2561
พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ กล่าวธรรมกถาหน้าเมรุเรื่อง'บุญจัดสรรบันดาลให้พบสุข'
งานฌาปนกิจศพของคุณแม่แต๋ว วันนุรัตน์ อายุ ๘๙ ปี ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3538) 1/5/2561
พระราชวรเมธี เข้ารับฟังการชี้แจงการปิดตรวจรายงานงบการเงินประจำปี '๕๗ และ '๕๘
การประชุมรับฟังการชี้แจงในการปิดตรวจรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน5952) 26/4/2561
พระราชวรเมธี บรรยายในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ กองทุนสำรองฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร (เปิดอ่าน3523) 24/4/2561
พระราชวรเมธี บรรยายธรรมในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จวน มัคราช
พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จวน มัคราช (สมปรีดา) มารดาของ อ.สวิต มัคราช ผอ.สนง.วข. นครศรีธรรมราช ณ วัดบางสะพาน จ.นครศรีธรรมราช (เปิดอ่าน3906) 23/4/2561
พระราชวรเมธี บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้ (KM) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้ (KM) และพัฒนาบุคลากร มจร โซนภาคใต้ ปี ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (เปิดอ่าน3247) 23/4/2561
พระราชวรเมธี บรรยายในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารครู และบรรยายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มจร
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารครู ปี ๒๕๖๑ และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ารประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร มจร ปี ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน3713) 22/4/2561
พระราชวรเมธี บรรยายในการประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ของคณะสงฆ์ภาค ๑
คณะสงฆ์ภาค ๑ ประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ฯ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา : นโยบายสู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. (เปิดอ่าน3795) 19/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรภาคฤดูร้อน มจร
พิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน และเนกขัมมจาริณี ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน4663) 15/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อมการจัดตั้ง วส.สุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (เปิดอ่าน3999) 12/4/2561
พระราชวรเมธี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างวัดมหาจุฬาฯ
โครงการก่อสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ณ มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2601) 11/4/2561
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 'งานสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๖๑'
งานประเพณีสงกรานต์ "วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีธรรม" วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๖-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน3178) 6/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุม คกก.บริหารสถาบันภาษา,คกก.บัณฑิตวิทยาลัย มจร
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา,คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2367) 4/4/2561
เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๖ ๒๕๖๑
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน3071) 4/4/2561
พระเทพปฏิภาณกวี ขอเชิญทำบุญโครงการเข้าวัดยามเป็น ๘ เม.ย.๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประยุรวงศาวาส ๘ เมษายน ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน2030) 4/4/2561
ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ "วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีธรรม" วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๖-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน4504) 4/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ.ศรีสะเกษ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (เปิดอ่าน2803) 3/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ
พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๑ วัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน2178) 1/4/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานพิธีบวชเนกขัมมจาริณี รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๖๑ มจร อยุธยา
พิธีบวชเนกขัมมจาริณี รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน2688) 1/4/2561
พระราชธรรมวาที เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานบุญประเพณีเทศกาลสงกรานต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2323) 31/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายแก่สามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2642) 31/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) แก่นักเรียน ส.ว.ย.
พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษา รร.วัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1890) 30/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการ NIC 2018 ที่ขอนแก่น
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เปิดอ่าน1866) 29/3/2561
พระราชวรเมธี ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ แต่งตั้งพระราชวรเมธี ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา (เปิดอ่าน2321) 28/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายแก่นิสิต มจร วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง
งานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารเรียนรวม มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2035) 26/3/2561
พระศรีธรรมภาณี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง'อย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อย'
การแสดงพระธรรมเทศนาประจำวันพระให้แก่ภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1749) 24/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผน (KM) มจร จ.ขอนแก่น
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้ (KM) และแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๖๑ ในเขตภาคอีสานตอนบน ณ วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เปิดอ่าน1809) 24/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สพฐ.โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.)
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (สวย.) ชุดใหม่ ณ รร.วัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.) (เปิดอ่าน2207) 23/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน สำหรับพระสอนศีลธรรมที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ณ วัดพุน้อย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (เปิดอ่าน1710) 21/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ที่บุรีรัมย์
มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มจร วข.สุรินทร์ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน2209) 20/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่นครปฐม
การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ณ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (เปิดอ่าน2091) 20/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้โอวาท แก่พระสอนศีลธรรมขอนแก่น
พิธีมอบเกียรติบัตร-วุฒิบัตร-แก่พระสอนศีลธรรมผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ปี ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เปิดอ่าน2319) 17/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุม คกก.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคกก.สวัสดิการภายใน มจร ที่วังน้อย อยุธยา
การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มจร ณ มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2025) 15/3/2561
พิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญอุทิศแด่บุรพาจารย์และบุรพการีชนของวัดประยูรฯ
พิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญอุทิศแด่บุรพาจารย์และบุรพการีชนของวัดประยุรวงศาวาสผู้ล่วงลับ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี (เปิดอ่าน1856) 15/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานอาคาร วังน้อย อยุธยา
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานอาคารที่กำลังก่อสร้าง ณ ห้องประชุม ๓๐๓ สำนักงานอธิการบดี มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2632) 14/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายในการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ จ.นครสวรรค์
การประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ จ.นครสวรรค์ ณ วัดวรนาถบรรพต พระรามหลวง (วัดเขากบ) ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (เปิดอ่าน3099) 13/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายแก่พระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ ปี ๒๕๖๑
การอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ ปี ๒๕๖๑ ณ มหาจุฬาฯ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2078) 13/3/2561
มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของยังชีพ) และกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้) ณ ชุมชนวัดมงคลวราราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3581) 12/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก พุทธจิตวิทยา
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณแม้นเหมือน สิทธิศักดิ์ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (เปิดอ่าน2745) 11/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท ที่ศรีสะเกษ
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (เปิดอ่าน2618) 10/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายในการพัฒนาแผน KM,บุคลากร ที่มหาจุฬาฯ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนจัดการความรู้ (KM) และแผนพัฒนาบุคลากร ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2008) 9/3/2561
ขอเชิญทำบุญในโครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประยุรวงศาวาส ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน1675) 9/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่พระสอนศีลธรรม
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่พระสอนศีลธรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ - หลักสูตร Active Learning รุ่นที่ ๒ วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน1740) 8/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อพระประธาน ที่นครปฐม
พิธีหล่อพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว ณ โรงหล่อพุทธปฏิมาพรเลิศ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม, พระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ (เปิดอ่าน1543) 8/3/2561
พระราชวรเมธี แสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคุณพ่อถวัลย์ ทรัพย์ล้อม
การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อถวัลย์ ทรัพย์ล้อม อายุ ๙๓ ปี ณ วัดพิชัยสงคราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1788) 7/3/2561
วัดประยูรฯ มีผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙, ๘ ประโยค ปี ๒๕๖๑
สอบ ป.ธ.๙ ได้คือพระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี สังกัดคณะ ๙ สอบ ป.ธ.๘ได้คือพระมหาชยางกูร กุสลจิตฺโต สังกัดคณะ ๔ (เปิดอ่าน2817) 7/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อม มจร นวบ.จ.พิจิตร
การประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อม มจร หน่วยวิทยบริการ จ.พิจิตร ในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ณ วัดพฤษะวันโชติการาม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (เปิดอ่าน3022) 5/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์นิสิต ป.เอก มหาจุฬาฯ
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย (เปิดอ่าน2227) 5/3/2561
พระราชวรเมธี บรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บท (KM) ที่ วส.บุรีรัมย์
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM) และแผนพัฒนาบุคลากร มจร ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (เปิดอ่าน1798) 3/3/2561
พระราชวรเมธี มอบประกาศนียบัตร/มอบโล่แก่นักเรียน ร.ร.วัดประยุรวงศ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สอบผ่านธรรมศึกษา และมอบโล่รางวัลนักเรียนผู้ชนะประกวดสวดมนต์หมู่ ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ (กทม) (เปิดอ่าน1362) 2/3/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ มจร วส. ขอนแก่น
สอบดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น (เปิดอ่าน2039) 28/2/2561
พิธีอัญเชิญสมเด็จพระพุทธนาคประดิษฐานพระบรมธาตุมหาเจดีย์
พิธีอัญเชิญสมเด็จพระพุทธนาคขนาด ๙ นิ้ว จำนวน ๓๓ องค์ และขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๓๓ องค์ ขึ้นประดิษฐานพระบรมธาตุมหาเจดีย์ ปรารภ ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1933) 28/2/2561
พระราชวรเมธี บรรยายการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี
การประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (เปิดอ่าน1732) 27/2/2561
พระราชวรเมธี บรรยายงานอบรมพระสังฆาธิการที่แต่งตั้งใหม่ อยุธยา
การจัดอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ของคณะสงฆ์ ปี ๒๕๖๑ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1065) 26/2/2561
คณะสงฆ์ทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ จ.สมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปที่ ๑๓ (เปิดอ่าน2017) 26/2/2561
คณะครูนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส เวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๑
พิธีเวียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา'วันมาฆบูชา' ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1619) 26/2/2561
คณะสงฆ์ทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ ที่วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๑
พิธีทำบุญทักษิณานุประทาน อุทิศถวายแด่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน1579) 26/2/2561
พระราชวรเมธี ปาฐกถาการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) จ.ลำพูน
การประชุมสัมมนาวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ครั้งที่ ๔ ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน (เปิดอ่าน1191) 26/2/2561
พระราชวรเมธี บรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บท(KM) มจร จ.พิษณุโลก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM) สู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑ ณ วส.พุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก (เปิดอ่าน1326) 22/2/2561
พระราชวรเมธี บรรยายการสัมมนาเชิงวิชาการ ณ วส.พุทธชินราช พิษณุโลก
การสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วส.พุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก (เปิดอ่าน1196) 22/2/2561
ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๑
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดประยุรวงศาวาส วันที่ ๑๗ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2860) 21/2/2561
พระราชวรเมธี บรรยาย'แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา' จ.ราชบุรี
การสอนนิสิตระดับปริญญาโท - ตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ณ วส.ราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี (เปิดอ่าน1784) 21/2/2561
พระราชวรเมธี บรรยายการประชุมสัมมนาเชิงปฏิการแผนแม่บท มจร น่าน
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิการแผนแม่บท MCU KM และแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย' ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อ.พอเพียง จ.น่าน (เปิดอ่าน2088) 20/2/2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
กิจกรรมงานวันมาฆบูชา เพิ่มปัญญา เสริมบารมีวันพฤหัสบดี ที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน4898) 16/2/2561
พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร ๒๕๖๐
พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวง ณ พระอุโบสถ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3467) 15/2/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานสงฆ์สวดพระพุทธมนต์-มาติกางานอดีตเจ้าอาวาส
พิธีสมโภชพระอารามหลวง วัดคงคาวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน1943) 14/2/2561
พระราชวรเมธี ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพพระอุปัชฌาย์
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๐ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (เปิดอ่าน1937) 14/2/2561
พระราชวรเมธี เยี่ยมสนามสอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๓ วัดไ่ร่ขิง
การสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามสอบวัดไ่ร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม (เปิดอ่าน2099) 13/2/2561
พระราชวรเมธี กล่าวสัมโมทนียกถาพิธีอัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ มหาจุฬาฯ
พิธีอัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) ประดิษฐาน ณ ศาลาทรงไทย ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน3217) 12/2/2561
สนามสอบบาลีสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.สระบุรี ปี ๒๕๖๑
สนามสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (เปิดอ่าน2581) 11/2/2561
พระราชวรเมธี ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ วัดประยูรฯ
การสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สนร.วัดประยุรวงศาวาส วันที่ ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน1486) 11/2/2561
สนามสอบบาลีสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.อ่างทอง ปี ๒๕๖๑
สนามสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๑ ณ วัดอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (เปิดอ่าน1513) 11/2/2561
พระราชวรเมธี ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ 'หลวงพ่อแพ' ปีที่ ๑๙
งานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพพระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ) ปีที่ ๑๙ ณ วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (เปิดอ่าน1357) 11/2/2561
พระราชวรเมธี ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงในเขตคณะสงฆ์ภาค ๒
สอบบาลีสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง และวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี (เปิดอ่าน1448) 10/2/2561
สนามสอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๓ วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี ๒๕๖๑
สำนักเรียนบาลีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๓ ประจำปี ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน1258) 10/2/2561
พระราชวรเมธี บรรยายในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนเพื่อจัดตั้ง วส.ตาก
พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ตากสินมหาราช จังหวัดตาก ณ หน่วยวิทยบริการมจร วัดท่านา ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก (เปิดอ่าน1391) 9/2/2561
พระราชวรเมธี กล่าวสัมโมทนียกถาพิธีปัจฉิมนิเทศปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๑๔
พิธีปัจฉิมนิเทศปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๑๔ ปีที่ ๔๔ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม (เปิดอ่าน1320) 7/2/2561
ขอเชิญทำบุญในโครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประยุรวงศาวาส ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน1130) 6/2/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯ (คปพ.)
การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (เปิดอ่าน1567) 3/2/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานเปิดงานสมโภชสมเด็จพระพุทธชยันตีฯ จ.ศรีสะเกษ
งานสมโภชสมเด็จพระพุทธชยันตีศรีศากยมุนี 'บำเพ็ญมหาทาน สืบสานประเพณี ทำดีตามวิถีพุทธ' ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณีจ.ศรีสะเกษ (เปิดอ่าน1612) 2/2/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร วส.พุทธปัญญาฯ วัดไร่ขิง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร วส.พุทธปัญญาฯ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม (เปิดอ่าน1442) 30/1/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท,เอก มจร วข.ขอนแก่น
สอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สารวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิทยานิพนธ์ บทวิจารณ์หนังสือ ปริญญาเอก มจร วข.ขอนแก่น (เปิดอ่าน2569) 20/1/2561
พระราชวรเมธี กล่าวให้โอวาทในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๗
การอบรมเข้าค่ายโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๗ โดย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒) จ.ปทุมธานี (เปิดอ่าน2474) 20/1/2561
พระราชวรเมธี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง วส.นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการก่อสร้างอาคารของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน2299) 19/1/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและบรรยาย ณ บาฬีศึกษาพุทธโฆส
พิธีปิดโครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน2497) 17/1/2561
งานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๙๐ ปี สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย
[จดหมายเหตุวัดประยูรฯ] งาน"สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน196) (เปิดอ่าน3003) 16/1/2561
พระราชวรเมธี ให้โอวาทและมอบรางวัลงานทำบุญปีใหม่ วส.พุทธปัญญาฯ วัดไร่ขิง
การทำบุญเทศกาลปีใหม่วส.พุทธปัญญาฯ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม และการสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ป.เอก พุทธจิตวิทยา (เปิดอ่าน2920) 15/1/2561
พระราชวรเมธี เป็นประธานเปิดงานมอบประกาศนีบัตรของ ศพอ.ป.๒๕๖๑
งาน"สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน2542) 15/1/2561
๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
งาน"สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน4449) 14/1/2561
ทั้งหมด 756 รายการ 3 / 8
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 154 คน
เมื่อวานนี้ 787 คน
เดือนนี้ 154 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,394,763 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob