แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-10-18-River Festival 2020WPY03ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
เดินตรวจดูงานสมโภช ๑๘๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1989) 13/1/2558
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มอบโล่รางวัลชนะการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม"ระดับประถมศึกษา" ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "งานมอบประกาศนียบัตรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์" วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ น. (เปิดอ่าน1232) 13/1/2558
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1559) 11/1/2558
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ชนะประกวดการแข่งขันตอบปัญหาธรรม, การประกวดบรรยายธรรม, สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง คณะครู ผู้ทำคุณประโยชน์ งานวันมอบประกาศนียบัตร ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน2196) 11/1/2558
เริ่มแล้ว...! งานมอบประกาศนียบัตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครั้งที่ ๒๑ ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1575) 10/1/2558
ปั่นจักรยานชมพระเจดีย์ที่วัดประยุรวงศาวาส ร่วมฉลองงานวัดครบ ๑๘๗ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน4595) 8/1/2558
งานมอบประกาศนียบัตรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครั้งที่ ๒๑
ขอเชิญโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาธรรม, การประกวดบรรยายธรรม, สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1854) 7/1/2558
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวงธรรมศีกษาชั้นตรี ภาค ๒ (อย่างไม่เป็นทางการ)
(๑.จังหวัดสระบุรี ๒.จังหวัดอ่างทอง ๓.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) (เปิดอ่าน2548) 12/12/2557
ขอเชิญร่วมงานลอยประทีปเทียนหอม ๒๕๕๗
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมหรสพทุกคืน (เปิดอ่าน1625) 29/10/2557
ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ประจำปี ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน2193) 11/10/2557
ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคลพระพรหมบัณฑิต
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (เปิดอ่าน2610) 15/9/2557
เริ่มแล้ว...! ลอยกระทงที่วัดประยูรฯ ๒๕๕๗
จัดงานลอยกระทงที่วัดประยุรวงศาวาส เชิงสะพานพุทธฯ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1347) 10/9/2557
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญบุญถวายข้าวสารอาหารแห้ง
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙) (เปิดอ่าน1233) 20/8/2557
อึ้ง...! เด็กป.๓ พม่าชนะเลิศคัดลายมือวันภาษาไทย
อึ้ง!เด็ก ป.๓ พม่าชนะเลิศคัดลายมือ รับโล่รางวัล สพฐ.เนื่องในวันภาษาไทย (เปิดอ่าน1372) 30/7/2557
เปิดรับสมัครพระนักเทศน์ รุ่นที่ 22
​สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน Email: arthit.son@hotmail.com (เปิดอ่าน4596) 1/7/2557
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ (เปิดอ่าน2106) 3/6/2557
ประกาศผลสอบคัดเลือกเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒
ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์เรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1645) 6/5/2557
ทั้งหมด 681 รายการ 32 / 35
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 30 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวานนี้ 1,669 คน
เดือนนี้ 25,395 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,203 คน
ทั้งหมด 1,671,707 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob