แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-08-26-SpkSDAvenue2563-08-26-พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ลอยประทีปเทียนหอมวัดประยูรฯ
ทำบุญเทศกาลวันเพ็ญเดือน ๑๒ ประเพณีลอยประทีปกระทงเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม (เปิดอ่าน4055) 13/11/2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ ลานหน้าพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. (เปิดอ่าน4132) 17/10/2556
ขอนิมนต์/เรียนเชิญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
ขอนิมนต์/เรียนเชิญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) (เปิดอ่าน1734) 3/10/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๓
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1513) 18/9/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๑
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1668) 2/10/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๕๙
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1596) 8/5/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๕๗
โรงแรมมณเฑียร ขอเชิญร่วมโครงการมณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๕๗ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2101) 13/2/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๔๓
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2663) 11/1/2555
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๓๓
โครงการมณเฑียรธรรม โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุร วงศาวาสวรวิหาร ขอเชิญร่วม โครงการมณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๓๓ (เปิดอ่าน2624) 9/3/2554
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๓๙
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2812) 14/9/2554
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๔
“มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๔” ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2069) 5/8/2552
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๓
“มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๓” ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2384) 15/7/2552
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๐
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1491) 13/6/2556
พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
- ประธานองค์การเผยแผ่ - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1654) 2/10/2556
เทศน์มหาชาติ วัดประยูรฯ เพิ่มพูนอานิสงส์
มหาชาติ แปลว่า ชาติที่ยิ่งใหญ่, การเกิดครั้งยิ่งใหญ่ หมายถึงการเกิดของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา (เปิดอ่าน10036) 2/10/2556
วันสารทไทย อุทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับ ปี ๒๕๕๖
"วันสารทไทย" วัดประยุรวงวศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน8676) 23/9/2556
'มจร' จัดแห่ช้างฉลอง ๑๐๐ พระชันษา'สังฆราช'
'มจร'จัดใหญ่แห่ช้างเปิดประกวดครูสอนศีลธรรมพร้อมเทศน์มหาชาติประยุกต์ ฉลอง ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระสังฆราช (เปิดอ่าน1927) 17/9/2556
มจร.จัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม เทิดพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ด้านกรมการศาสนาเล็งหาทางบรรจุให้ครูพระสอนศีลธรรมเป็นพนักงานราชการในสถานศึกษา (เปิดอ่าน3215) 17/9/2556
แถลงข่าว>>> ASTV จดลิขสิทธิ์วิธีบูรณะแกนกลางเจดีย์วัดประยุรฯ ยูเนสโกชูต้นแบบอนุรักษ์ของภูมิภาค
เป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก ยูเนสโก (เปิดอ่าน1582) 13/9/2556
แถลงขาว>>> ไทยรัฐ จดลิขสิทธิ์วิธีบูรณะเสาแกนกลางเจดีย์ “วัดประยูร”
ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาร่วมบูรณะกับเทคนิคสมัยโบราณ เชื่อหากมีการรื้อเสาแกนกลางออก ตัวเจดีย์จะยังอยู่ได้ (เปิดอ่าน1547) 13/9/2556
ทั้งหมด 676 รายการ 33 / 34
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 40 คน
วันนี้ 543 คน
เมื่อวานนี้ 630 คน
เดือนนี้ 16,948 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,893 คน
ทั้งหมด 1,641,056 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob