แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-11-27-PBD-Resolutionsมหาเถรสมาคมเห็นชอบบทพระธรรมเทศนาเรื่องพหุปการกถา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
วันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 12
มูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ จัดงาน "วันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 12" พิธีเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ, มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น 14 ท่าน โดยมีพระธรรมสุธี ดร. นายกสภามหาวิทยาลัย มจร. ประธานเปิดห้องสมุด, พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร. ประธานมอบรางวัล 8 โมง-บ่ายโมง ศุกร์ 2 พฤษภาคม 57 ณ มจร.วังน้อย อยุธยา มจร.นิวส์ขอขอบคุณ อาจารย์จำนงค์ที่ได้บริจาคหนังสือส่วนตัวจำนวนร่วมหมื่นเล่มจากบ้านพักเข้าห้องสมุดในครั้งนี้ / Mcu Hotnews มจร.นิวส์ (เปิดอ่าน1642) 4/5/2557
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
สรงน้ำพระ ทำบุญ (เปิดอ่าน1508) 20/4/2557
Sangha Dana Ceremony By Kabusan Ji(Ven.KaKuhan Enami)
Osaka, Japan. at Wat Prayurawonsawas, Thonburi, Bangkok Thailand 17 April 2557/2014 (เปิดอ่าน1467) 17/4/2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ป.ทศ.) รุ่นที่ 2
ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1669) 11/3/2557
งานสมโภชพระอาราม 186 ปี วัดประยุรวงศาวาส
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน2398) 3/1/2557
ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ลอยประทีปเทียนหอมวัดประยูรฯ
ทำบุญเทศกาลวันเพ็ญเดือน ๑๒ ประเพณีลอยประทีปกระทงเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม (เปิดอ่าน4100) 13/11/2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ ลานหน้าพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. (เปิดอ่าน4203) 17/10/2556
ขอนิมนต์/เรียนเชิญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
ขอนิมนต์/เรียนเชิญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) (เปิดอ่าน1741) 3/10/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๓
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1524) 18/9/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๑
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1675) 2/10/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๕๙
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1608) 8/5/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๕๗
โรงแรมมณเฑียร ขอเชิญร่วมโครงการมณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๕๗ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2112) 13/2/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๔๓
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2690) 11/1/2555
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๓๓
โครงการมณเฑียรธรรม โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุร วงศาวาสวรวิหาร ขอเชิญร่วม โครงการมณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๓๓ (เปิดอ่าน2648) 9/3/2554
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๓๙
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2843) 14/9/2554
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๔
“มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๔” ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2088) 5/8/2552
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๓
“มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๑๓” ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน2440) 15/7/2552
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๐
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1500) 13/6/2556
พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
- ประธานองค์การเผยแผ่ - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1663) 2/10/2556
เทศน์มหาชาติ วัดประยูรฯ เพิ่มพูนอานิสงส์
มหาชาติ แปลว่า ชาติที่ยิ่งใหญ่, การเกิดครั้งยิ่งใหญ่ หมายถึงการเกิดของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา (เปิดอ่าน10274) 2/10/2556
ทั้งหมด 681 รายการ 33 / 35
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 32 คน
วันนี้ 48 คน
เมื่อวานนี้ 499 คน
เดือนนี้ 1,570 คน
เดือนที่ผ่านมา 15,418 คน
ทั้งหมด 1,690,351 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob