แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
ขอเชิญเที่ยวงาน
ข่าวเด่น
คำค้น
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร และพระบรมธาตุมหาเจดีย์ แก่พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก และข้าราชการระดับสูง กองทัพบก
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน424) 16/11/2566
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กองทัพบก นำถวายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี ๒๕๖๖
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน423) 16/11/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะได้เข้าปรึกษาหารือข้อคิดแนวทาง ในการใช้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เสริมส่งให้พระสงฆ์ได้นำไปเผยแผ่แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะนมัสการพระพรหมบัณฑิต คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน430) 15/11/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง 'ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ' : 'Karuna for Healing a Wounded Humanity and the Earth' ในการเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์
การเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ ๗ ภายใต้หัวข้อ 'ความเห็นอกเห็นใจ และความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ' (Karuna and Agape in dialogue for Healing a Wounded Humanity and the Earth) (เปิดอ่าน438) 14/11/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'นิสสรณกถา' ว่าด้วยทางออกจากปัญหา ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑) กัณฑ์ที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๖
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน484) 12/11/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 'Buddhism, Maritime Silk Road' ในการประชุมเชิงวิชาการ (The Fifth Maritime Silk Road Buddhism Forum) ณ เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมเชิงวิชาการ (The Fifth Maritime Silk Road Buddhism Forum) ปี ๒๕๖๖/2023 ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ฟูเจี้ยน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน470) 9/11/2566
พระพรหมบัณฑิต ได้รับการต้อนรับจากพระธรรมาจารย์เปิ่นซิง (Venerable Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไคหยวน อาราธนาให้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ (The Fifth Maritime Silk Road Buddhism Forum) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมเชิงวิชาการ (The Fifth Maritime Silk Road Buddhism Forum) ปี ๒๕๖๖/2023 ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ฟูเจี้ยน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน434) 8/11/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวปัจฉิมกถา เรื่อง 'ทักษะสู่ความสำเร็จแห่งพระนักเทศน์' ในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ 'อบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา' รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ 'อบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา' รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน501) 6/11/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ภาวนาปธานกถา' ว่าด้วยความเพียรในการสร้างสรรสุจริตธรรมความดี เป็นพระธรรมเทศนาแสดงสาธิตกัณฑ์ตัวอย่าง ในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ 'อบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา' รุ่นที่ ๒๘
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ 'อบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา' รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน406) 6/11/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปฏินิเทศนกถา เรื่อง 'นโยบายพระนักเทศน์และภาคีเครือข่ายการเผยแผ่' ในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ 'อบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา' รุ่นที่ ๒๘
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ 'อบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา' รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน403) 6/11/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สุทมนกถา' ว่าด้วยการฝึกฝนที่ดี ในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระโสภณธรรมวาที (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
การแสดงพระธรรมเทศนาในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระโสภณธรรมวาที (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน442) 5/11/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'ตำราอายุยืน' ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล และพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรํสี)
พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล และพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรํสี อินทร์กรุงเก่า) ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดจุฬาลงกรณราชูทิศ (เปิดอ่าน477) 5/11/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'คุณธรรมกับการดำเนินชีวิต' แก่ข้าราชการที่เข้าอบรม 'หลักสูตรผู้พิพากษาศาลฎีกา' สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
การจัดอบรม 'หลักสูตรผู้พิพากษาศาลฎีกา' สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักประธานศาลฎีกา ชั้น ๒ สำนักประธานศาลฎีกา ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน469) 1/11/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๖
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน366) 30/10/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมปสาทนียกถา เรื่อง 'การสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรของวัด' ในวันมหาปวารณาออกพรรษาสังฆกรรมของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันปวารณาออกพรรษาสังฆกรรมของคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน382) 29/10/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ธัมมาธัมมกถา' ว่าด้วยธรรมะและอธรรม ในวันธรรมสวนะ (วันมหาปวารณาออกพรรษา) กัณฑ์ที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๖
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (วันมหาปวารณาออกพรรษา) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน395) 29/10/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง 'ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศีลธรรมของโลก : Local Wisdom and Global Morality' ในการประชุมประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗
การประชุมประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ จัดโดย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องไอมายด์ ชั้น ๒ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาจุฬาฯ (เปิดอ่าน554) 27/10/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'อานิสงส์กฐินทาน : Benefits of Kathina' ในพิธีสมโภชบริวารกฐิน และถวายบริวารกฐิน แก่เจ้าอาวาส ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๑๙ วัด
พิธีสมโภชบริวารกฐิน และถวายบริวารกฐิน ในการอุปถัมภ์จากมูลนิธิพระสังฆราชฮ่องกง OM SIVA NAMAVALI, VEN. KOK KWONG, VEN. YUNG LING Dharma Nature Preaching Hall, แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสีและคณะศิษย์จีน - ฮ่องกง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน595) 24/10/2566
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้า พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมติดตามความคืบหน้า พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน536) 19/10/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการสอบ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามสอบ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน663) 23/10/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'มหัตตกถา' ว่าด้วยบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส อินทร์บำรุง) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส อินทร์บำรุง) อายุ ๙๓ ปี ๗๑ พรรษา อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง แสดงเป็นกัณฑ์ที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน478) 15/10/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สติสัมปชัญญกถา' ว่าด้วยการมีสติสัมปะชัญญะ ในวันธรรมสวนะ ''วันสารทไทย'' เทศกาลทำบุญเดือน ๑๐ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) กัณฑ์ที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๖
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ ''วันสารทไทย'' เทศกาลทำบุญเดือน ๑๐ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) กัณฑ์ที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน441) 14/10/2566
วัดประยุรวงศาวาส ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติจากผลงานส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนย่านกะดีจีน
Harnessing heritage Wat Prayoon in Bangkok, Thailand, enjoys international recognition for its contribution to the sustainable development of the Kadeejeen community by UNESCO (เปิดอ่าน538) 9/10/2566
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ทุลลภปุคคลกถา' ว่าด้วยบุคคลที่หาได้ยาก ในงานพระราชทานเพลิงศพนางสมถวิล สุขวิมล (อายุ ๑๐๔ ปี)
งานพระราชทานเพลิงศพนางสมถวิล สุขวิมล (อายุ ๑๐๔ ปี) มารดาของพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล (ราชเลขานุการในพระองค์ เลขาธิการพระราชวัง) และคุณย่าของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) (เปิดอ่าน599) 9/10/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ICDV) และคณะกรรมการบริหาร (IABU) ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ ๑๙
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และคณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) (เปิดอ่าน489) 8/10/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแปลและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
การประชุมคณะอนุกรรมการแปลและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) แบบ ONSITE และ ONLINE ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (เปิดอ่าน437) 7/10/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปาฐกถา เรื่อง 'การพัฒนามนุษย์พุทธปัญญา' ในพิธีปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตรหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตรหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 'หลักสูตรพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา' รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน486) 7/10/2566
พระพรหมบัณฑิต ร่วมเสวนา เรื่อง 'ศาสนากับความยั่งยืนของชุมชน' ในงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (Sustainability Expo 2023 (SX2023))
งานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (Sustainability Expo 2023 (SX2023)) ถอดรหัสการ 'ลงมือทำ' เพื่อร่วมสร้าง 'สมดุลที่ดี เพื่อโลกทีดีกว่า' Good Balance, Better World (เปิดอ่าน428) 6/10/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และบรรยาย เรื่อง 'ทิศทางแนวทางพระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์' แก่ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด
พิธีปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เปิดอ่าน445) 6/10/2566
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ปรรักขกถา ว่าด้วยการรักษาคนอื่น' ในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา
การบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน471) 5/10/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมสำหรับผู้บริหารอัยการจังหวัด' หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด" รุ่นที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด (เปิดอ่าน436) 5/10/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ชีวิตและผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์' ในพิธีการบำเพ็ญกุศล ๑๐๑ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
พิธีการบำเพ็ญกุศล ๑๐๑ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน398) 4/10/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'นโยบายแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมและระบบคุณภาพการศึกษา' แก่ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด ผู้เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาปริยัตินิเทศก์
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาปริยัตินิเทศก์ระดับชำนาญการ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน364) 4/10/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น' แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดอินทาราม ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (เปิดอ่าน456) 24/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พุทธธรรม Soft power' ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ณ วิหารปฏิบัติธรรม ชั้น ๕ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน433) 20/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน403) 20/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประชาชน' ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน867) 19/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีรับการถวายทุนการศึกษาจากเจ้าภาพทุน และมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สำเร็จทุกระดับชั้น ในงานอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
งานอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน671) 17/9/2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน588) 16/9/2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ธูปเทียนแพ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว ผ้าไตร และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน754) 16/9/2566
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่บุรพาจารย์ในสำนัก ผู้มีคุณูปการต่อวัด ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน562) 16/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก' โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (เปิดอ่าน413) 14/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาเรื่อง '136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม' ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย อยุธยา
''วันสถาปนา 136 ปี มหาจุฬาฯ'' ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน576) 13/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน671) 12/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
การประชุมแบบ ONSITE และ ONLINE ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) (เปิดอ่าน507) 11/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน587) 8/9/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปัญญาลาภกถา' ว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญา ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙) กัณฑ์ที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙) กัณฑ์ที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน736) 31/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี' แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน606) 29/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา' แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ผู้ขอรับผ้าพระกฐินพราชทาน ปี ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และสื่อมวลชน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ขอรับพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ผู้ขอรับผ้าพระกฐินพราชทาน เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และสื่อมวลชน (เปิดอ่าน457) 29/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ให้คำปรึกษากรอบแนวคิดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การให้คำปรึกษากรอบแนวคิดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน412) 26/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖ Onsite ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ Online ผ่านระบบ Zoom Video Conferencing (เปิดอ่าน614) 26/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการ ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน516) 25/8/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ' ในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จำนวน ๖ กัณฑ์
พิธีมอบคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จำนวน ๖ กัณฑ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เปิดอ่าน688) 25/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ให้การสัมภาษณ์ 'ความเจริญรุ่งเรืองของวัดประยุรวงศาวาส หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโก' แก่ทีมงาน UNESCO เพื่อจัดทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย
ทีมงาน UNESCO จัดสร้างวีดิทัศน์ความเจริญรุ่งเรืองของวัดประยุรวงศาวาส หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโก เพื่อเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (เปิดอ่าน743) 22/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์' แก่ผู้เข้าอบรมศึกษาหลักสูตรวิชาการเทศนา ในโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1219) 16/8/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สมุฏฐาปนกถา' ว่าด้วยการตั้งตัว ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) กัณฑ์ที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) กัณฑ์ที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน794) 16/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๖
คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าถวายเครื่องสักการะพระพรหมบัณฑิต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๖ และขอพรอันเป็นสรรพสิริมงคล ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน618) 15/8/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'มุนีปฏิปทากถา' ว่าด้วยเส้นทางชีวิตของมุนี ในพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ จ.นครปฐม
ในพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ ณ วัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (เปิดอ่าน639) 12/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง 'Come to Learn and Leave to Serve' ในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (IBSC) ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน853) 11/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศ และบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน808) 9/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับนายฮุชัยน์ บรอฮีม ทาร์ฮาร์ (H.E. Mr.Hissein Brahim Taha) เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation : OIC) และคณะ
นายฮุชัยน์ บรอฮีม ทาร์ฮาร์ (H.E. Mr.Hissein Brahim Taha) เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาที่วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน634) 9/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'สามีจิกรรมกับสามัคคีธรรมทางพระพุทธศาสนา' ในพิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
พิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน651) 8/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถานำ เรื่อง 'Artificial Intelligence (AI) and Quantum Mind for Holistic Approach to Education' ในงานประชุมวิชาการนานาชาติมอนเทสซอริ ครั้งที่ ๒๙
การประชุมในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อโลกใบใหม่" ในงานประชุมวิชาการนานาชาติมอนเทสซอริ ครั้งที่ ๒๙ (29th International Montessori Congress) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (เปิดอ่าน787) 5/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานประกอบพิธีอธิษฐานเข้าจำพรรษา ได้กล่าวธรรมกถา เรื่อง 'ยกเครื่องเรื่ององค์กรการบริหารงานของวัด' และเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การอธิษฐานเข้าจำพรรษา การเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีอธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน806) 2/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานนำภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา สาธุชน สดับพระธรรมเทศนา ประกอบพิธีเวียนเทียน และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ ที่วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน และการเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน601) 1/8/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ธัมมจักขุกถา' ว่าด้วยดวงตาเห็นธรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน595) 1/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานรับการถวายพระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์ ๑ หน้าตักว้าง ๖๐ นิ้ว จากครอบครัวเดชศรี กำแพงเพชร ไว้เพื่อประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์ประยูรภัณฑาคาร
ครอบครัวเดชศรี กำแพงเพชร ได้ถวายพระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์ ๑ หน้าตักว้าง ๖๐ นิ้ว ไว้เพื่อประดิษฐานให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประชาชนชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะขอความเป็นสรรพสิริมงคล ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ประยูรภัณฑาคาร วัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน785) 31/7/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสงฆ์รับการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปี ๒๕๖๖ นำถวายโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน639) 31/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ปภัสสรจิตตกถา' ว่าด้วยจิตประภัสสร กัณฑ์ที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
การแสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน762) 29/7/2566
พิธีปัจฉิมนิเทศ 'โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓' โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย' ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน725) 24/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ ตอนที่ ๓ เรื่อง 'การประกันคุณภาพพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน732) 24/7/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวธรรมกถา เรื่อง 'เจ้าคุณวิชิต : ตำนานชีวิตที่ควรจดจำ' ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสสรมหาเถระ ป.ธ. ๙) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสสรมหาเถระ ป.ธ. ๙) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, อดีตประธานองค์การปกครอง, อดีตเจ้าคณะปกครองคณะ ๑๑ ณ ศาลาสกุลไทย วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน800) 22/7/2566
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ และกล่าวปาฐกถา เรื่อง 'พุทธธรรม: เจาะลึกมุมมองเอเชียและโลก' ในการประชุมระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๖
การประชุมระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๖ จัดโดยวิทยาลัยพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยดงกุก สถาบันวัฒนธรรมชาวพุทธ มูลนิธิวิจัยแห่งชาติเกาหลี ร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน581) 22/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๖
การอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน586) 22/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร' แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๖ ของสถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๖ ของสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน575) 21/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมการพัฒนาตนเอง' โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร 'การเป็นข้าราชการที่ดี' และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เปิดอ่าน582) 21/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พุทธจิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอนในยุค AI' ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน551) 20/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ ตอนที่ ๒ เรื่อง 'วิภัชชวาท การพูดแยกแยะจำแนกแจกแจง' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน478) 20/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'จิตตภาวนากถา' ว่าด้วยการฝึกอบรมจิต กัณฑ์ที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) กัณฑ์ที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน553) 17/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย ครั้งที่ ๓ เรื่อง 'จินตนาการกับการเทศน์' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน443) 16/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย ครั้งที่ ๒ เรื่อง 'แถมวิจิตรอลังการด้านภาษา อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน452) 13/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ ตอนที่ ๑ เรื่อง 'เทศน์ดีต้องมีปฏิภาณ' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕ ณ วัดประยูรฯ
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน448) 13/7/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย' ในพิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน แด่พระภิกษุและสามเณร ที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕
พิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน511) 12/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา ในงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศแด่คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ณ บ้านพัก ในหมู่บ้านวินด์มิลล์ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศแด่คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ภรรยานายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (เปิดอ่าน413) 11/7/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยาย เรื่อง 'ทิศทางการศึกษาพระปริยัติธรรม' ในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน457) 11/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย ครั้งที่ ๑ เรื่อง 'ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุร
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน456) 10/7/2566
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ 'โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย' ปี ๒๕๖๕ ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน709) 10/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน' ในการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑
การประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน696) 8/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักบริหาร' แก่ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
การจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๔ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เปิดอ่าน511) 7/7/2566
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สาธุปริหารกถา' ว่าด้วยการบริหารที่ดี ในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ
การพระราชทานเพลิงศพพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตเจ้าคณะภาค ๖ และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (เปิดอ่าน773) 6/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ฆราวาสธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมของผู้ครองเรือน ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศแด่ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ณ หมู่บ้านวินด์มิลล์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศแด่ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ คืนที่ ๓ ณ หมู่บ้านวินด์มิลล์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (เปิดอ่าน484) 1/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ตุลยกถา' ว่าด้วยการถ่วงคุลความคิด กัณฑ์ที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) กัณฑ์ที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน504) 2/7/2566
ทั้งหมด 1,995 รายการ 2 / 20
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 66 คน
วันนี้ 2,117 คน
เมื่อวานนี้ 1,477 คน
เดือนนี้ 22,898 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,611,137 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob