แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
พระธรรมเทศนา ทวิธัมมกถา คุณธรรม ๒ ประการ โดย..พระพรหมบัณฑิต
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2112) 23/9/2557
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน1967) 10/9/2557
พระธรรมเทศนา ปริปันถกถา อุปสรรคของการปฏิบัติธรรม โดย..พระพรหมบัณฑิต
ณ วิหารคต วัดประยุรวงศาวาส ๘ กันยายน ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน1548) 8/9/2557
พระธรรมเทศนา พระคุณของแม่ โดย พระราชธรรมวาที
วันพระที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน1925) 11/8/2557
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา อติเวลภาณีกถา การพูดเกินประมาณ
วันพระใหญ่ (15ค่ำ) วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 (เปิดอ่าน1698) 27/7/2557
ธรรมะสร้างความสมานฉันท์ พระพรหมบัณฑิต
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ได้ออกรายการคืนความสุขให้ประชาชน (เปิดอ่าน1681) 14/7/2557
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา อำนาจเป็นใหญ่ในโลก (วันพระ)
พระธรรมเทศนา วสกถา กถาว่าด้วยอำนาจ (อำนาจเป็นใหญ่ในโลก) แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน1841) 31/5/2557
ภาพบรรยายกาศ ศาสนิกสัมพันธ์ ๒๕๕๗
รูปแบบแห่งความสมานฉันท์ที่กลมกลืนบนผืนแผ่นดินไทย กรมการศาสนา ร่วมกับ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และองค์กรศาสนา ๕ ศาสนา (เปิดอ่าน2667) 23/4/2557
ขอเชิญเข้าร่วม พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม (Award of Excellence)
“โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และพรินทรเปรียญปริยัติธรรมศาลา" ณ วัดประยุรวงศาวาส 23 - 26 เมษายน ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน1709) 20/4/2557
ภูริปัญญากถา ความรู้รอบด้าน พระพรหมบัณฑิต
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน1982) 15/3/2557
พระธรรมเทศนา มันตวินาสกถา ความเสื่อมแห่งมนต์
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน1682) 4/3/2557
พระธรรมเทศนา โอวาทปาฏิโมกขกถา
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน1954) 4/3/2557
พระธรรมเทศนา เรื่องโสตถิธรรมกถา ความสวัสดีมีชัย
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน2175) 31/12/2556
พระธรรมเทศนา เรื่อง อคติคมนกถา ความลำเอียง
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน2777) 3/12/2556
ทั้งหมด 1,409 รายการ 69 / 71
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 342 คน
เมื่อวานนี้ 441 คน
เดือนนี้ 11,331 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,795,782 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob