แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน2240) 5/10/2556
พระธรรมเทศนา เรื่อง กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน2312) 4/10/2556
สมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๖
มหาเถรสมาคม พิจารณาสมณศักดิ์ ปี ๕๖ เสร็จแล้วเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ (เปิดอ่าน12154) 1/10/2556
พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เสียงครวญ!พระธรรมทูตไทยในต่างแดน คล้อยหลัง'ปู'ปากหวานพร้อมหนุนงาน : สำราญ สมพงษ์ (FB-samran sompong) (เปิดอ่าน5227) 2/10/2556
ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สกอ.ประเมินคุณภาพ 'มจร'ได้ระดับดี แสดงศักยภาพนำองค์กรสู่เวทีนานาชาติเยี่ยม ขณะที่'มจร' มุ่งป้องตีความพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อน (เปิดอ่าน2595) 26/9/2556
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาจุฬาฯ:อธิการบดีเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและถูกต้องตามพระธรรมวินัย (เปิดอ่าน3111) 25/9/2556
วิจัย 'มจร' พบโจรใต้ป่วน 'วิถีพระเปลี่ยน'
วิจัย 'มจร' พบโจรใต้ป่วน'วิถีพระเปลี่ยน' แนะภาครัฐช่วยการปฏิบัติศาสนกิจ ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมากขึ้น (เปิดอ่าน4221) 24/9/2556
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลสมัยคล้ายวันเกิดถวายภัตตาหารเพล และมอบทุนการศึกษา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลสมัยคล้ายวันเกิดถวายภัตตาหารเพล และมอบทุนการศึกษา (เปิดอ่าน3675) 17/9/2556
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายแด่ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในวันมหามงคลอายุวัฒน ๕๘ ปี (เปิดอ่าน10209) 16/9/2556
งานอายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
งานอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน4473) 16/9/2556
ป้องทุจริตสอบนักธรรม! กองธรรมสนามหลวงส่งข้อสอบทางเน็ต พร้อมตั้งอธิการบดี 'มจร' เป็นที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และพระราชวรมุนี คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารแม่กองธรรมสนามหลวงด้วยเช่นกัน (เปิดอ่าน3630) 13/9/2556
เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่จะให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
๑๐.๐๐ น.วันนี้ (๒ ก.ย.๒๕๕๖) วัดประยุรวงศาวาส พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นางจูเลีย เดววี่ ผู้แทนองค์การยูเนสโกกรุงเทพฯ ผู้แทนชุมชนกะดีจีน – คลองสาน ผู้แทนสถาปนิก ได้ร่วมกันแถลงข่าว (เปิดอ่าน6166) 13/9/2556
เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากยูเนสโก (เปิดอ่าน6515) 5/9/2556
'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก
เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคปี ๒๕๕๖ จากยูเนสโก ประธานตัดสินเผย สามารถธำรงรักษาปูชนียสถานที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของกรุงเทพมหานคร ไว้ได้... (เปิดอ่าน4680) 5/9/2556
Award of Excellence
เจดีย์พระประธานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ ๑) (เปิดอ่าน5764) 5/9/2556
วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก"
โครงการอนุรักษ์เจดีย์พระประธาน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คว้ารางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคปี ๒๕๕๖ ของยูเนสโก มาครอง (เปิดอ่าน9569) 5/9/2556
"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO
ผู้สื่อข่าว "เราไปดูกันครับว่าทำไม พระบรมธาตุมหาเจีดีย์องค์นี้ถึงคว้ารางวัลอันทรงเกีรยตินี้มาครอง" (เปิดอ่าน6988) 11/9/2556
พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก
วันนี้ (๔ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำประเทศไทย แจ้งว่า ยูเนสโกได้ประกาศผลการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรภาคเอกชน หรือโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (เปิดอ่าน7927) 4/9/2556
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลและจัดงานสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ
๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๖ เป็นมงคลสมัยคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณท่าน เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ป. ธ.๙, ดร.ศ.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน4768) 3/9/2556
ทั้งหมด 1,402 รายการ 70 / 71
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 64 คน
วันนี้ 331 คน
เมื่อวานนี้ 544 คน
เดือนนี้ 9,253 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,891 คน
ทั้งหมด 1,775,540 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob