แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ๒๕๕๖

            ด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค  ๒  ได้มีมติเป็นสมานฉันท์ให้จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒  ปีที่ ๑๕ ประจำปี  ๒๕๕๖   ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑ - ๒  ถึง  ประโยค ป.. ๕  ระหว่างวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม  ๒๕๕๖ รวมเวลา  ๑๕ วัน  ณ  วัดต้นสน   อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

           
ดังนั้น เพื่อให้โครงการอบรมบาลีก่อนสอบครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์  โปรดแจ้งให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะกรรมการทุกรูปในเขตปกครองทราบ และแจ้งให้เจ้าสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองแจ้งนักเรียนในสังกัด ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.. ๕ เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ปีที่ ๑๕ ระหว่างวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดต้นสน  จังหวัดอ่างทอง และขอให้ส่งนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมบาลีไปยังสนามอบรม ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อลงทะเบียนเข้าสถานที่พักและเข้าร่วมปฐมนิเทศ  และและขออาราธนาท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศพิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้ 

เอกสารดาวน์โหลด
>>>เอกสารโครงการ
>>>คำสั่งประกาศ
>>>กำหนดการ

 
                                                                            สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (288 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (288 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (288 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (288 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (288 kb)

เขียนเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 | อ่าน 5267
เขียนโดย

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาตรี ภาค ๒
บัดนี้ ภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงในส่วนแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เปิดอ่าน15125)
6/1/2557
เปิดแล้วโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เปิดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (เปิดอ่าน5262)
30/1/2556
เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ๒๕๕๖
อบรมบาลีก่อนสอบปีที่ ๑๕ (เปิดอ่าน5268)
30/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี (เปิดอ่าน5352)
24/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง (เปิดอ่าน4311)
24/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.พระนครศรีอยุธยา
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน4451)
24/1/2556
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 125 คน
วันนี้ 1,017 คน
เมื่อวานนี้ 1,830 คน
เดือนนี้ 46,465 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,685,108 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob