แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ๒๕๕๖

            ด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค  ๒  ได้มีมติเป็นสมานฉันท์ให้จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒  ปีที่ ๑๕ ประจำปี  ๒๕๕๖   ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑ - ๒  ถึง  ประโยค ป.. ๕  ระหว่างวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม  ๒๕๕๖ รวมเวลา  ๑๕ วัน  ณ  วัดต้นสน   อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

           
ดังนั้น เพื่อให้โครงการอบรมบาลีก่อนสอบครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์  โปรดแจ้งให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะกรรมการทุกรูปในเขตปกครองทราบ และแจ้งให้เจ้าสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองแจ้งนักเรียนในสังกัด ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.. ๕ เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ปีที่ ๑๕ ระหว่างวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดต้นสน  จังหวัดอ่างทอง และขอให้ส่งนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมบาลีไปยังสนามอบรม ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อลงทะเบียนเข้าสถานที่พักและเข้าร่วมปฐมนิเทศ  และและขออาราธนาท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศพิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้ 

เอกสารดาวน์โหลด
>>>เอกสารโครงการ
>>>คำสั่งประกาศ
>>>กำหนดการ

 
                                                                            สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (276 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (276 kb)

เขียนเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 | อ่าน 5030
เขียนโดย

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาตรี ภาค ๒
บัดนี้ ภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงในส่วนแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เปิดอ่าน14873)
6/1/2557
เปิดแล้วโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เปิดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (เปิดอ่าน5020)
30/1/2556
เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ๒๕๕๖
อบรมบาลีก่อนสอบปีที่ ๑๕ (เปิดอ่าน5031)
30/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.สระบุรี (เปิดอ่าน5114)
24/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.อ่างทอง (เปิดอ่าน4076)
24/1/2556
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.พระนครศรีอยุธยา
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคธรรมศึกษา ชั้นตรี จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน4188)
24/1/2556
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 170 คน
เมื่อวานนี้ 960 คน
เดือนนี้ 3,561 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,398,170 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob