แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๐


วัดประยุรวงศาวาส | บูรณะศาลาการเปรียญ
>>>ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินบูรณะศาลาการเปรียญ วัดประยูรฯ

วัดประยุรวงศาวาส | ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๐

Sangha | MCU | WPY | UN | SRILANKA |VESAK'60 | PhraBrahmapundit
>>>การประชุมติดตามการเตรียมงานวิสาขบูชาโลกที่กรุงคอลัมโบ ศรีลังกา
>>>พิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
>>>คณะกรรมการบริหารสภาฯ แถลงเปิดตัวหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล
>>>คณะจาก มจร ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตอนุสาวรีย์ ดร. มาลาลาเสเกรา
>>>พิธีเปิดป้ายพระพุทธรูปและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีฉลองวิสาขบูชาโลก
>>>เข้าคารวะพระมหานายกะอัศคิริยะแห่งสยามนิกาย ณ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว
>>>ประกาศปฏิญญาแคนดี้จำนวน ๙ ข้อ พิธีปิดงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต พบปะประธานาธิบดีศรีลังกา เป็นกรณีพิเศษ ที่ศรีลังกา
>>>เสียงและหนังสือการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๐

คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | UN | วิสาขบูชา'๖๐ | พระพรหมบัณฑิต
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
>>>การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐
>>>'มจร' พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลก ๖-๘ พ.ค. ๒๕๖๐
>>>สมเด็จพระสังฆราช ประทานสัมโมทนียกถาวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุม วันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต แถลงเปิดตัวหนังสือ"พระไตรปิฎกฉบับสากล"
>>>พระพรหมบัณฑิต แถลงเปิดตัวหนังสือ"พระธรรมเทศนาในอเมริกา"
>>>พระพรหมบัณฑิต ลงนามความร่วมมือในหนังสือบันทึกความเข้าใจ
>>>พระพรหมบัณฑิต ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน
>>>พระพรหมบัณฑิต กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมการฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต นำพระสงฆ์เวียนเทียน เนื่องในการฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา 'การใช้สติ' ในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐
 

          วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก และเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติ เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ จึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ"
         
           วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้จัดกิจกรรมงาน "วันวิสาขบูชาพุทธบารมี" ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

          ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำกิจกรรมงานใน"วันวิสาขบูชาพุทธบารมี" เพื่อ"เพิ่มปัญญา เสริมบารมี ให้กับตนเอง" ในวันพุธ ที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 


กำหนดการและขอเชิญร่วมปฏิบัติบูชา
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เทศกาลวิสาขบูชาโลก ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

******************

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
     เวลา ๐๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา
                           โดย. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม
                                   เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                   และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
     เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร
     เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา
     เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์
     เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
 


นำเสนอข่าว : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | อ่าน 4617
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
เปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๔
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) (เปิดอ่าน335)
9/2/2567
ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๖ ปี วัดประยูรฯ" กรุงเทพฯ
งาน 'สมโภชพระอาราม ๑๙๖ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร' สุขสราญรุ่งโรจน์ สมโภชวัดประยูร ไหว้พระขอพร ย้อนวันวาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก วันที่ ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2321)
1/1/2567
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๖ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ วัดประยูรฯ
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1196)
16/12/2566
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๖
เทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ 'River Festival 2023' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1161)
5/11/2566
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๖
งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน877)
16/10/2566
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๖
กฐินพระราชทาน วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยกองทัพบก นำผ้าพระกฐินทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1106)
16/10/2566
ขอเชิญร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล"พระพรหมบัณฑิต ๖๘ ปี"
งานอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต) ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1075)
9/9/2566
เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖
รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร-แมีชี ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยูรฯ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1832)
7/7/2566
รพ.สงฆ์ ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ (เปิดอ่าน954)
30/6/2566
พระเทพปฏิภาณกวี เป็นประธานการประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
การประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕) ณ สำนักงานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่ง๕ระสงฆ์ (ศาลาการเปรียญ) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน922)
28/6/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 37 คน
วันนี้ 1,250 คน
เมื่อวานนี้ 1,352 คน
เดือนนี้ 24,721 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,543,472 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob