แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต ขึ้นกล่าวต้อนรับดำเนินรายการเชิญผู้แทนองค์การสหประชาชาติและผู้แทนนายกรัฐมนตรีไทยอ่านสาส์นและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร


Sangha | MCU | WPY | UN | SRILANKA |VESAK'60 | PhraBrahmapundit
>>>การประชุมติดตามการเตรียมงานวิสาขบูชาโลกที่กรุงคอลัมโบ ศรีลังกา
>>>พิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
>>>คณะกรรมการบริหารสภาฯ แถลงเปิดตัวหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล
>>>คณะจาก มจร ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตอนุสาวรีย์ ดร. มาลาลาเสเกรา
>>>พิธีเปิดป้ายพระพุทธรูปและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีฉลองวิสาขบูชาโลก
>>>เข้าคารวะพระมหานายกะอัศคิริยะแห่งสยามนิกาย ณ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว
>>>ประกาศปฏิญญาแคนดี้จำนวน ๙ ข้อ พิธีปิดงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต พบปะประธานาธิบดีศรีลังกา เป็นกรณีพิเศษ ที่ศรีลังกา
>>>เสียงและหนังสือการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๐

มจร | วัดประยุรวงศาวาส | บันทึกรายการ'๖๐ | ออกอากาศ'๖๐ | พระพรหมบัณฑิต
>>>ออกรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
>>>แถลงเปิดตัวหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล
>>>พิธีเปิดประชุม วันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐
>>>สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้เข้าสัมภาษณ์
>>>บันทึกรายการของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | UN | วิสาขบูชา'๖๐ | พระพรหมบัณฑิต
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
>>>การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐
>>>'มจร' พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลก ๖-๘ พ.ค. ๒๕๖๐
>>>สมเด็จพระสังฆราช ประทานสัมโมทนียกถาวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุม วันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต แถลงเปิดตัวหนังสือ"พระไตรปิฎกฉบับสากล"
>>>พระพรหมบัณฑิต แถลงเปิดตัวหนังสือ"พระธรรมเทศนาในอเมริกา"
>>>พระพรหมบัณฑิต ลงนามความร่วมมือในหนังสือบันทึกความเข้าใจ
>>>พระพรหมบัณฑิต ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน
>>>พระพรหมบัณฑิต กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมการฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต นำพระสงฆ์เวียนเทียน เนื่องในการฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา 'การใช้สติ' ในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐
 

          วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลกและดำเนินรายการเชิญผู้แทนองค์การสหประชาชาติและผู้แทนนายกรัฐมนตรีไทยอ่านสาส์นและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ตามลำดับดังนี้

          ๑.นายกเวห์ ซาเฮดิ (Kaveh Zahedi) รองเลขาธิการบริหาร UNESCAP อ่านสาส์นของเลขาธิการสหประชาชาติ
          ๒.นางดอง บิช ฮาห์ (Doung Bich Hah) หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมยูเนสโกกรุงเทพฯ อ่านสาส์นของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก
          ๓.นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีของไทย

ฟังเสียง/ชมวีดิทัศน์ ดาวน์โหลดปาฐกถา>>>เรื่อง'พระพรหมบัณฑิต ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN'

    


นำเสนอภาพ/ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลข่าว : PYMLNECMTR
เสียง/วีดิทัศน์ : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

[ภารกิจก่อนงานที่ ๑] ให้การต้อนรับผู้นำพระพุทธศาสนาที่เข้าร่วมประชุม


[ภารกิจก่อนงานที่ ๒] ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
[ภารกิจก่อนงานที่ ๓] เข้าพบปะ
- รองเลขาธิการบริหาร UNESCAP,
- หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมยูเนสโกกรุงเทพฯ
- และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[ภารกิจหลักที่ ๔] การกล่าวต้อนรับ/อ่านสาส์น/กล่าวสุนทรพจน์ ผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก
ผู้นำทางพระพุทธศาสนาสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ


[ภารกิจหลักที่ ๔] ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก
[ภารกิจหลังงานที่ ๕] แนะนำบรรดาผู้นำพระพุทธศาสนา แด่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (220 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (220 kb)

เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | อ่าน 3805
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก'] แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน195)
14/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ทักไขยกถา' ว่าด้วยทักษะชีวิต ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน653)
9/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา'] แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน713)
6/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Aniccatakatha (อนิจจตากถา) ว่าด้วยความไม่เที่ยง Impermanence ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) ณ วัดเทพศิรินทราวาส
งานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) อายุ ๔๕ ปี เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้องปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1059)
5/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่'] แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน928)
29/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'โลกติกิจฉกกถา' ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก ในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1250)
26/5/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย 'ประวัติความเป็นมาของวิสาขบูชาโลก' เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งไปร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอร์ค
วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ชาวโลกยึดเอา "วันวิสาขบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน (เปิดอ่าน1169)
21/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'พุทธานุสาสนีกถา' ว่าด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระเอก ณ วัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เปิดอ่าน1196)
17/5/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 'รตนสูตร' เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ ตามมติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศอัญเชิญบทรตนสูตรเจริญพระพุทธมนต์
มติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ และความเป็นสิริมงคล (เปิดอ่าน1181)
11/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ปฏิกัจจกรณกถา' ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1293)
11/5/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 53 คน
วันนี้ 421 คน
เมื่อวานนี้ 527 คน
เดือนนี้ 9,522 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,793,973 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob