แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและคณะที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมย่านกะดีจีน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


วัดประยุรวงศาวาส | กระทรวงวัฒนธรรม | พระพรหมบัณฑิต
>>>ครม.อนุมัติตั้งพระพรหมบัณฑิต กก.คุณธรรมแห่งชาติ
>>>ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
>>>ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
>>>ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วัดประยูรฯ|งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ'๒๕๖๑|พระพรหมบัณฑิต
>>>เตรียมการเปิดศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน
>>>เตรียมจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Bangkok Art Biennale)
>>>รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน
>>>เปิดงาน"รฦกธนบุรี ๒๕๐+"ครั้งที่ ๓"ฝรั่ง...มั่งค่า ที่กุฏีจีน"   
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>[ให้โอวาท] “เยาวชนเจ้าบ้าน” หรือ“มัคคุเทศก์น้อย” ที่วัดประยูรฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 'งานสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๖๑'
>>>พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๑
 

          วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๔๕ น. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาชุมชนแบบ"บวร"แก่พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นต้น ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน เพื่อพบผู้นำศาสนสถานและสร้างขวัญกำลังใจแก่เครือข่ายชุมชนคุณธรรม โดยพระพรหมบัณฑิต ได้นำคณะรองนายกรัฐมนตรีเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคารและเขามอ

          ในโอกาสนี้ พระพรหมบัณฑิตได้กล่าวฝากการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมแม่น้ำย่านกะดีจีนและโครงการพระปกเกล้าสกายพาร์ค ซึ่งผู้แทนกรุงเทพมหานครได้รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีว่ากทม.จะเร่งรัดดำเนินการโครงการพระปกเกล้าสกายพาร์ค ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของสะพานรถไฟฟ้าลาวาลินให้เป็นทางเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยขณะนี้ทาง กทม.ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR


ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (252 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (252 kb)

เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | อ่าน 4442
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'แบบฉบับของความเป็นนักเทศน์ EP.05' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน66)
3/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'บทบาทพระธรรมจาริกกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสภาพสังคมปัจจุบัน' ในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ ณ วัดเบญจมบพิตร
#โครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ สำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดศรีโสดา (เปิดอ่าน30)
3/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'จรรยาบรรณนักเทศน์ EP.04' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน65)
2/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'วิจิตรอลังการด้านภาษา EP.03' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส กทม.
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน86)
1/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'ทบทวนปฏิภาณ EP.02' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน134)
30/6/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' ในการอบรมพระธรรมวิทยากร โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๕
#โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน171)
28/6/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ปฏิภาณกถา' ว่าด้วยปฏิภาณ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
#การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน303)
28/6/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'ยกสื่ออุปกรณ์ EP.01' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน228)
27/6/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ความรู้พื้นฐานกับหลักการและวิธีการเทศน์' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ สำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน371)
25/6/2565
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 76 คน
วันนี้ 1,159 คน
เมื่อวานนี้ 683 คน
เดือนนี้ 2,995 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,789 คน
ทั้งหมด 2,042,460 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob