แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-10-18-River Festival 2020WPY03ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ลอยประทีปเทียนหอมวัดประยูรฯ             คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมกับชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการทำบุญเทศกาลวันเพ็ญเดือน ๑๒ ประเพณีลอยประทีปกระทงเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ความสามัคคีอันดีงามระหว่างวัด ชุมชน หมู่บ้าน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา
            ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ทางวัดกำหนดให้มีขบวนแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุทางชลมารค ตั้งแต่คลองน้ำวัดไก่เตี้ย - แม่น้ำเจ้าพระยา - วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร

                                                 กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
๐๗.๐๐ น. พระเถรานุเถระ ข้าราชการ ประชาชน ผู้มีเกียรติ
               ลงเรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทางชลมารค  
๐๘.๐๐ น. ขบวนเรือเคลื่อนจากวัดไกเตี้ย-วัดประยูรฯ,
               คณะสายศรัทธาริม ๒ ฟากฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาอนุโมทนา บูชาพระบรมสารีริกธาตุ          
๑๐.๐๐ น.  พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ มณฑปกลางสระน้ำจำลอง,
               สมโภชองค์กฐินพระราชทาน
๑๙.๐๐ น.  ลอยกระทงประทีปเทียนหอม กิจกรรมงานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
๐๘.๓๐ น. อิ่ม อร่อย อนามัย กับงานออกร้านอาหารรสเด็ด
๑๙.๐๐ น.  ลอยกระทงประทีปเทียนหอม นานากิจกรรมรื่นเริงบันเทิงใจ 

            จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ, บุญกฐินพระราชทาน, ลอยประทีปเทียนหอม, งานศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์  ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สะพานพุทธฯ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐


                           
                                   มุมบันทึกภาพเที่ยวงานวัดประยูรฯ สะพานพุทธฯ
 
                           
                         ประทีปหอมอธิษฐานลอยในสระกว้างน้ำวนลานหน้าพระวิหาร

                           
                         บริเวณสระน้ำมีความปลอดภัย สุขภาพจิตดีล้น ผู้คนประทับใจ

                          
                  อธิษฐานจิตให้ชีวิตมีความมั่นคงดุจพระเจดีย์ ๑๘๖ ปี ที่ก่อตั้งวัดประยูรฯ

                          
                      ทางลาดขึ้นสู่อุโมงค์พระเจดีย์ลอดได้ ๑ ในสยาม งดงามมรดกโลก

                          
                          บูชาพระบรมสารีรกธาตุ บูชาพระอุปคุต  บูชาพระแม่คงคา


วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สะพานพุทธฯ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (208 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (208 kb)

เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 4080
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
เทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ 'River Festival 2020' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน664)
18/10/2563
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน269)
12/10/2563
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด (กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์) นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน857)
4/10/2563
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน574)
30/9/2563
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะสงฆ์เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน327)
28/9/2563
การอบรมและจัดสอบ 'เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖
โครงการอบรมและจัดสอบ "เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖" งานแถลงข่าว "River Festival 2020 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย" ปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน473)
20/9/2563
วันสารทไทย วัดประยูรฯ จัดพิธีทำบุญเทศกาลเดือนสิบ ปี ๒๕๖๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจัดพิธีทำบุญในเทศกาลเดือนสิบ หรือวันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พระสงฆ์ได้สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ (เปิดอ่าน735)
17/9/2563
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ แสดงพระธรรมเทศนา 'สัปปุริสธรรมกถา'
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน685)
17/9/2563
พระเทพปฏิภาณกวี แสดงพระธรรมเทศนา 'เทศกาลพรรษาเป็นเวลางดเว้นบาป'
การแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน830)
13/7/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น บำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรภัตตาหาร (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม'๖๓ (เปิดอ่าน926)
12/7/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 49 คน
วันนี้ 1,647 คน
เมื่อวานนี้ 737 คน
เดือนนี้ 25,371 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,203 คน
ทั้งหมด 1,671,683 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob