แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-01-03-PreventionCOVID-1906ระเบียบวิธีปฏิบัติการป้องกันโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร


คณะสงฆ์ | เปิดงาน'๖๑ | ธรรมบรรยาย'๖๑ | ปาฐกถา'๖๑ | พระพรหมบัณฑิต
>>>[สัมโมทนียกถา] พิธีมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย” นนทบุรี
>>>[บรรยาย] 'พระอุปัชฌาย์ดีเป็นศรีแก่พระศาสนา' วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 

          วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"พระอุปัชฌาย์ดีเป็นศรีพระศาสนา ในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
 

คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
                    >>>เรื่อง 'พระอุปัชฌาย์ดีเป็นศรีพระศาสนา'


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR
ภาพเพิ่มเติม : สมหมาย สุภาษิต มจร


ข้อมูลอื่นๆ
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (208 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (208 kb)

เขียนเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 | อ่าน 1902
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถออนไลน์ เรื่อง 'อัตตเปมกถา' ว่าด้วยความรักตน แก่ภิกษุ-สามเณร, คณะอุบาสก-อุบาสิกา, ข้าราชการสำนักเทศกิจ และสาธุชน ณ วัดประยูรฯ กทม.
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน687)
13/1/2564
พระพรหมบัณฑิต สนทนาธรรมกับผู้บริหารบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) และบรรยายธรรมในรายการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ผ่านสื่อออนไลน์ ณ อาคารซีพีทาวเวอร์สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
สื่อออนไลน์ รายการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ (CP Tower) ชั้น 11 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน473)
11/1/2564
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในโอกาสได้เข้าถวายสักการะ และขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าถวายสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่พระพรหมบัณฑิต ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน774)
4/1/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสวดมนต์และกล่าวธรรมกถา เรื่อง 'อธิษฐานขอพรพระรับปีใหม่' ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ สไตส์นิวนอร์มอล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดรอบสอง
สวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ สไตส์นิวนอร์มอล รับความเป็นสิริมงคลแห่งปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ (เปิดอ่าน938)
1/1/2564
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ
คำสั่งแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสบรมราชาภิเษก (เปิดอ่าน829)
18/12/2563
พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและบรรยาย เรื่อง'กรรมฐานกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)' แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ ณ มหาจุฬาอาศรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (เปิดอ่าน1121)
16/12/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถเรื่อง'อโมฆชีวิตกถา'ว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ แก่ภิกษุ-สามเณร,คณะอุบาสก-อุบาสิกา,คณะครู/นักเรียน ร.ร.แสงอรุณ,ร.ร.(ส.ว.ย.) และสาธุชน ณ วัดประยูรฯ กทม.
คณะครู / นักเรียนโรงเรียนแสงอรุณ ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการ 'จาริกวัด-จารึกธรรม' ภายในวัดประยุรวงศาวาส และรับฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อโมฆชีวิตกถา' ว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ ที่แสดงโดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน1110)
14/12/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สัปปุริสกถา' ว่าด้วยคนดี ในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในพิธีพระทานเพลิงศพพระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) ณ วัดป้อมแก้ว อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางไทร ณ วัดป้อมแก้ว อยุธยา (เปิดอ่าน1154)
13/12/2563
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสุวัตถิธรรมกถา เรื่อง 'ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนย่านกะดีจีน' แก่คณะสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ (องค์กรเอกชน) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ (องค์กรเอกชน) พร้อมด้วยคณะถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต รับฟังธรรมะ และเข้าชมสถานที่สำคัญของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1042)
12/12/2563
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมปสาทนียกถาเรื่อง 'บัณฑิตระดับดุษฎีต้องมีสามภาพ' ในพิธีทำบุญฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
พิธีทำบุญฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธและสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1138)
11/12/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 62 คน
วันนี้ 217 คน
เมื่อวานนี้ 453 คน
เดือนนี้ 13,623 คน
เดือนที่ผ่านมา 15,590 คน
ทั้งหมด 1,717,995 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob