แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-11-27-PBD-Resolutionsมหาเถรสมาคมเห็นชอบบทพระธรรมเทศนาเรื่องพหุปการกถา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต นำคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดทัมชุก จังหวัดฮานัม ประเทศเวียดนาม


[ไตรมาสที่ ๑] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[กล่าวธรรมกถา] อธิษฐานใจรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๒
>>>[บรรยาย] พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ ลานคนเมือง กทม.
>>>[บรรยาย] 'สวดมนต์นานาชาติ เอกภาพในความหลากหลาย'
>>>[บรรยาย] 'เกิดใหม่เหมือนจั๊กจั่นลอกคราบ' วัดประยูรฯ
>>>[ให้การต้อนรับ] คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
>>>[ให้การต้อนรับ] คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟ
>>>[กล่าวธรรมกถา] ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] งานอายุวัฒนมงคลคุณปรีชา เหมพรรณไพเราะ
>>>[บรรยาย] 'หลักธรรมสำหรับนักกฎหมาย' สำนักงานอัยการสูงสุด
>>>[ประชุม] คณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] พิธีเปิดตัวมูลนิธิย่านกะดีจีน-คลองสาน
>>>[ประชุม] คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ฯ

คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม

 

          วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก นำคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดทัมชุก จังหวัดฮานัม ประเทศเวียดนาม โดยมีพระธิช ทัน เญียว เจ้าอาวาสและรองประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเวียดนามคอยต้อนรับและชี้แจงว่าขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างหอประชุมใหญ่ที่รองรับผู้เข้าประชุมได้ ๕,๐๐๐ คน พร้อมทั้งสร้างอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งจะเสร็จทันจัดงานวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อย่างแน่นอน
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทองดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (196 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (196 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (196 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (196 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (196 kb)

เขียนเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 | อ่าน 2509
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออุปถัมภ์ส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์มีความรู้ความสามารถในการจรรโลงบวรพระพุทธศาสนาปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (เปิดอ่าน181)
1/12/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'พหุปการกถา' ว่าด้วยความรู้รักสามัคคีมีอุปการะมาก (เกี่ยวกับความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์) ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑) ที่วัดประยูรฯ กทม.
(ตัวอย่าง) การแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'พหุปการกถา' ที่แต่งโดยพระพรหมบัณฑิต ผ่านที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมีมติให้วัดทั่วประเทศใช้จัดแสดงพระธรรมเทศนาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เป็นต้นไป (เปิดอ่าน204)
1/12/2563
มหาเถรสมาคมเห็นชอบบทพระธรรมเทศนาเรื่องพหุปการกถาที่พระพรหมบัณฑิตเป็นผู้แต่งและมีมติให้วัดทั่วประเทศใช้จัดแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ
มติมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้วัดทั่วประเทศใช้จัดแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ 'พหุปการกถา' แต่งโดย 'พระพรหมบัณฑิต' ในวันธรรมสวนะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายนเป็นต้นไป (เปิดอ่าน2676)
29/11/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง ['ยึดแนวทางพุทธเทศนา'] แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน236)
27/11/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง อัคคปริสากถา ว่าด้วยองค์กรยอดเยี่ยม เนื่องในวันอดีตเจ้าอาวาส พร้อมทั้งบุรพาจารย์ ปีที่ ๗๖ ณ พระอุโบสถ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
งานบำเพ็ญกุศลประจำปีของวัดสุทัศนเทพวราราม อุทิศถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และอุทิศถวายวันอดีตเจ้าอาวาส อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมทั้งบุรพาจารย์ ปีที่ ๗๖ (เปิดอ่าน328)
27/11/2563
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับคณะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสที่ได้เข้าปรึกษาในการถอดบทเรียนของชุมชนย่านกะดีจีน เพื่อการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลัก "บวร"
การสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ เพื่อบูรณาการชุมชนพึ่งพากันในพหุวัฒนธรรม/พหุปัญญา (เปิดอ่าน278)
25/11/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง ['การใช้อุปมาประกอบการเทศน์'] แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอัน
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน162)
24/11/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักการและวิธีการเผยแผ่เชิงรุก' แก่ผู้เข้าอบรมเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ ๑๗ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (เรือนไทย) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
การอบรมเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ ๑๗ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๑๖๖ รูป ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ถึง ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (เรือนไทย) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน253)
24/11/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง ['วิธีเทศนาสาธก'] แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน324)
23/11/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ธรรมนิยามกถา' ว่าด้วยกฏธรรมชาติ ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลกิจจานุกูล (ธงชัย โชติโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพระ ณ วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
งานพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลกิจจานุกูล (ธงชัย โชติโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพระ ณ วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน154)
22/11/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 47 คน
วันนี้ 403 คน
เมื่อวานนี้ 500 คน
เดือนนี้ 2,425 คน
เดือนที่ผ่านมา 15,418 คน
ทั้งหมด 1,691,206 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob