แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-10-01-HelpInundationUbol คณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต นำคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดทัมชุก จังหวัดฮานัม ประเทศเวียดนาม


[ไตรมาสที่ ๑] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[กล่าวธรรมกถา] อธิษฐานใจรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๒
>>>[บรรยาย] พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ ลานคนเมือง กทม.
>>>[บรรยาย] 'สวดมนต์นานาชาติ เอกภาพในความหลากหลาย'
>>>[บรรยาย] 'เกิดใหม่เหมือนจั๊กจั่นลอกคราบ' วัดประยูรฯ
>>>[ให้การต้อนรับ] คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
>>>[ให้การต้อนรับ] คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟ
>>>[กล่าวธรรมกถา] ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] งานอายุวัฒนมงคลคุณปรีชา เหมพรรณไพเราะ
>>>[บรรยาย] 'หลักธรรมสำหรับนักกฎหมาย' สำนักงานอัยการสูงสุด
>>>[ประชุม] คณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] พิธีเปิดตัวมูลนิธิย่านกะดีจีน-คลองสาน
>>>[ประชุม] คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ฯ

คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม

 

          วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก นำคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดทัมชุก จังหวัดฮานัม ประเทศเวียดนาม โดยมีพระธิช ทัน เญียว เจ้าอาวาสและรองประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเวียดนามคอยต้อนรับและชี้แจงว่าขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างหอประชุมใหญ่ที่รองรับผู้เข้าประชุมได้ ๕,๐๐๐ คน พร้อมทั้งสร้างอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งจะเสร็จทันจัดงานวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อย่างแน่นอน
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทองดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (160 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (160 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (160 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (160 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (160 kb)

เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2562 | อ่าน 2000
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปธานกถา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (เปิดอ่าน233)
14/10/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีวันมหาปวารณา และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'กิจกรรมเพื่อความสามัคคี" ท่ามกลางคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส ที่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน ณ พระอุโบสถ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พิธีในวันมหาปวารณา คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์-เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๓ ปี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน87)
13/10/2562
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'กาลทานกถา' ว่าด้วยการถวายทานตามกาล ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) วันมหาปวารณาออกพรรษา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิธีถวายผ้าป่าคณะพระนวกะประจำปี ๒๕๖๒ และการถวายผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง จากคณะสงฆ์ อุบาสก-อุบาสิกา ผู้มีจิตศรัทธา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน140)
13/10/2562
พระพรหมบัณฑิต บรรยายธรรมเรื่อง “หลักธรรมสำหรับข้าราชการ” แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เปิดอ่าน332)
10/10/2562
พระพรหมบัณฑิต นำคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คืนที่ ๙๘ (เปิดอ่าน657)
4/10/2562
พระพรหมบัณฑิต นำคณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต ๔ อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์หนกลาง (๖ ภาค ๒๓ จังหวัด) แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเจังหวัดอุบลราชธานี (เปิดอ่าน909)
1/10/2562
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้พระพรหมบัณฑิตนำคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เข้าเฝ้าถวายสักการะ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (เปิดอ่าน1360)
30/9/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นภาษาอังกฤษในพิธีประดิษฐานรูปแกะสลักหินอ่อนของพระพุทธโฆสาจารย์และพระถังซัมจั๋ง ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
พิธีประดิษฐานรูปแกะสลักหินอ่อนของพระพุทธโฆสาจารย์และพระถังซัมจั๋ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน812)
29/9/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ซึ่งมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน893)
29/9/2562
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 44 คน
วันนี้ 1,520 คน
เมื่อวานนี้ 2,169 คน
เดือนนี้ 23,666 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,764 คน
ทั้งหมด 1,328,114 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2019 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob