แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต นำคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเข้าพบปะสนทนากับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม


[ไตรมาสที่ ๑] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[กล่าวธรรมกถา] อธิษฐานใจรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๒
>>>[บรรยาย] พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ ลานคนเมือง กทม.
>>>[บรรยาย] 'สวดมนต์นานาชาติ เอกภาพในความหลากหลาย'
>>>[บรรยาย] 'เกิดใหม่เหมือนจั๊กจั่นลอกคราบ' วัดประยูรฯ
>>>[ให้การต้อนรับ] คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
>>>[ให้การต้อนรับ] คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟ
>>>[กล่าวธรรมกถา] ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] งานอายุวัฒนมงคลคุณปรีชา เหมพรรณไพเราะ
>>>[บรรยาย] 'หลักธรรมสำหรับนักกฎหมาย' สำนักงานอัยการสูงสุด
>>>[ประชุม] คณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] พิธีเปิดตัวมูลนิธิย่านกะดีจีน-คลองสาน
>>>[ประชุม] คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ฯ

คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม

 

          วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) นำคณะกรรมการบริหารของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเข้าพบปะสนทนากับนายไมเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนามผู้กำกับดูแลกิจการศาสนา ภายหลังการประชุมเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลก ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยรัฐมนตรีให้ความมั่นใจต่อคณะกรรมการฯ ที่เข้าพบว่าสถานที่จัดงานวันวิสาขบูชาโลกจะเสร็จทันกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อย่างแน่นอน
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทองดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (216 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (216 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (216 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (216 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (216 kb)

เขียนเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 | อ่าน 2469
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'พุทธานุสาสนีกถา' ว่าด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระเอก ณ วัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เปิดอ่าน109)
17/5/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 'รตนสูตร' เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ ตามมติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศอัญเชิญบทรตนสูตรเจริญพระพุทธมนต์
มติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ และความเป็นสิริมงคล (เปิดอ่าน430)
11/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ปฏิกัจจกรณกถา' ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน561)
11/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง สัจจกถา ว่าด้วยความจริง ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน อุทิศถวายพระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ วรรณประดิษฐ์) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธร
พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) อุทิศถวาย พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ วรรณประดิษฐ์) ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (เปิดอ่าน863)
2/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง 'อุปัญญาตธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมที่รู้เห็นเป็นประจักษ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารครบ ๕๐ วันอุทิศถวายพระเทพสุวรรณโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารครบ ๕๐ วันอุทิศถวายพระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ. ๗) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เปิดอ่าน935)
27/4/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ตปกถา' ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม (เปิดอ่าน953)
26/4/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'อจินตามยกถา' ว่าด้วยความไม่ได้ดั่งใจ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
[พระธรรมเทศนาเทศกาลสงกรานต์] การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสอง (เปิดอ่าน1152)
11/4/2564
พระพรหมบัณฑิต เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในพระบรมมหาราชวัง
พิธีการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1139)
9/4/2564
พระพรหมบัณฑิต บันทึกรายการตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับการทำบุญช่วงสงกรานต์ เพื่อออกอากาศเช้าวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗
รายการตอบปัญหาธรรมกี่ยวกับการทำบุญช่วงสงกรานต์ โดย พระพรหมบัณฑิต ออกอากาศเช้าวันอาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ (เปิดอ่าน869)
8/4/2564
พระพรหมบัณฑิต และพระวิมลปัญญาภรณ์เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา ณ โรงพยาบาลสงฆ์
วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ (เปิดอ่าน852)
8/4/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 76 คน
วันนี้ 26 คน
เมื่อวานนี้ 680 คน
เดือนนี้ 9,628 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,891 คน
ทั้งหมด 1,775,915 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob