แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-09-16-HBD66YPBD2564-09-16-อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" ในโครงการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ของคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>พิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเจ้าที่เจ้าทางพื้นที่ศาลา ๔-๕ วัดประยูรฯ
>>>ภิกษุสามเณร นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาห้องสมุด "พระพรหมบัณฑิต"
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์และกล่าวโอวาท สามเณร ปี '๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ วันมหาสงกรานต์

[ไตรมาสที่ ๒] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'การเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิต' ซีพี ทาวเวอร์
>>>[บรรยาย] 'การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' วัดปากน้ำ

 

          วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" ในโครงการเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการ ฝึกอบรมเจ้าอาวาสใหม่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR
วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ สนับสนุนการเรียนบาลีดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (232 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (232 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (232 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (232 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (232 kb)

เขียนเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 | อ่าน 3270
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดประยุรวงศาวาสที่สอบผ่านนักธรรม-บาลี และปริญญาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔
พิธีมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดประยุรวงศาวาสที่สอบผ่านนักธรรม-บาลี และปริญญาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (เปิดอ่าน19)
17/9/2564
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าไตร แจกันดอกไม้ และน้ำสรงพระราชทาน ถวายพระพรหมบัณฑิต ในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
งานบำเพ็ญกุศล'อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต' ปี ๒๕๖๔ พิธีทำบุญอุทิศให้แก่บุรพาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อวัด และญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน58)
16/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป ในงาน "ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬา" ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
งาน "ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬา" พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ / Satisfaction Evaluation Form of the 134th Anniversary of MCU Establishment (เปิดอ่าน247)
13/9/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'คณะสังคมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ - ๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การบรรยายพิเศษด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ - ๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ ในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมทักษะนิสิต (เปิดอ่าน462)
9/9/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'อัตถลาภกถา' ว่าด้วยวิธีการได้ประโยชน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน568)
6/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'ปลูกและปลุกพลังบวรต่อต้านการทุจริต' โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕
การปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ ['ปลูกและปลุกพลังบวรต่อต้านการทุจริต'] ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕ โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education (เปิดอ่าน520)
3/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'หลักธรรมขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต' โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๔
การปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['หลักธรรมขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต'] ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๔ (เปิดอ่าน703)
1/9/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน504)
31/8/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กทม.
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน828)
27/8/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'หลักธรรมเสริมพลังบวรต่อต้านการทุจริต' โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๒ โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['หลักธรรมเสริมพลังบวรต่อต้านการทุจริต'] ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๒ โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education (เปิดอ่าน642)
26/8/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 52 คน
วันนี้ 551 คน
เมื่อวานนี้ 555 คน
เดือนนี้ 12,142 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,633 คน
ทั้งหมด 1,850,898 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob