แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-07-27-ChantingVCR10WPYพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์" ปีที่ ๒๐ ณ หมู่บ้านธัญญาภิรมย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>พิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเจ้าที่เจ้าทางพื้นที่ศาลา ๔-๕ วัดประยูรฯ
>>>ภิกษุสามเณร นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาห้องสมุด "พระพรหมบัณฑิต"
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์และกล่าวโอวาท สามเณร ปี '๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ วันมหาสงกรานต์
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์"ปีที่ ๒๐

 

          วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์"ปีที่ ๒๐ โดยทำพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุพร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งในแต่ละปีจะมีครอบครัวเครือญาติสายสกุล"มีฤกษ์" ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน สำหรับปีนี้มีเจ้าภาพจัดงาน ณ หมู่บ้านธัญาภิรมย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 


นำเสนอภาพ/ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลข่าว : PYMLNECMTR


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ สนับสนุนการเรียนบาลีดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (204 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (204 kb)

เขียนเมื่อ 14 เมษายน 2562 | อ่าน 1582
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ที่คณะสงฆ์หนกลางจัดตามมติมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่วัดประยูรฯ กทม.
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ที่คณะสงฆ์หนกลางจัดตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน151)
12/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน112)
12/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (เปิดอ่าน167)
10/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง "คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน" แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (เปิดอ่าน706)
9/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรอภิปรายนำในการสัมมนา เรื่อง "ศาสนาในประเทศไทยหลังโควิด ๑๙" ผ่านช่องทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) โดยออนไลน์ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การสัมมนาออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นนิมนต์พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรอภิปรายนำในการสัมมนา (เปิดอ่าน238)
8/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน171)
7/8/2563
นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถวายเครื่องสักการะพระพรหมบัณฑิต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๓ ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยูรฯ
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ของธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ที่ได้เข้าถวายเครื่องสักการะแด่พระพรหมบัณฑิต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน282)
6/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน” แก่อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
การอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๑/๑ ของอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และนักบริหารธุรกิจ จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด (เปิดอ่าน386)
5/8/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เรื่อง 'อาสากถา' ว่าด้วยความหวัง ในวันธรรมสวนะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน771)
4/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ โอกาสที่พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญโญ) เข้ารับตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพ
พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน775)
2/8/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 57 คน
วันนี้ 580 คน
เมื่อวานนี้ 764 คน
เดือนนี้ 10,061 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,682 คน
ทั้งหมด 1,611,275 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob