แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

เอกอัครราชทูตจากประเทศคาซัคสถานประจำประเทศไทยได้เข้าพบพระพรหมบัณฑิต(ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร          วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. ฯพณฯ H.E. Mr. Marat Yessenbayev เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทยได้เข้าพบ อ้างอิง*[พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต] (ป.ธ.๙, ศ., ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ 'ส่งสาส์นนิมนต์ประชุมเกี่ยวกับผู้นำศาสนาโลก' ที่จะจัดขึ้นที่เมืองอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้
         
          เมื่อปี ๒๕๔๙ พระพรหมบัณฑิตได้ไปร่วมประชุมสภาผู้นำทางลัทธิและศาสนาโลก ครั้งที่ ๒ ณ เมืองอัสตานา ประเทศญี่คาซัคสถาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ดำเนินการโดยประธานาธิบดีของประเทศคาซัคสถาน มีผู้นำและผู้มีบทบาทสำคัญด้านลัทธิความเชื่อและศาสนาทุกศาสนา จาก ๒๘ ประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาในโลก
          ในการนี้ พระพรหมบัณฑิตได้เสนอให้ผู้นำศาสนาทุกศาสนาได้แสดงบทบาทหลักในการเสนอความเห็นต่อศาสนิกของตนเพื่อทำความเข้าใจและลดความขัดแย้งทางศาสนา โดยการบอกถึงหลักคำสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา เพราะผู้นำศาสนาแต่ละศาสนามีความเข้าใจอันดีต่อกันอยู่แล้ว

          เมื่อปี ๒๕๕๒ พระพรหมบัณฑิตก็ได้ร่วมประชุมผู้นำชาติและผู้นำศาสนาโลก ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อเรื่อง “The Role of religious leaders in building a world of tolerance, mutual respect and cooperation” ซึ่งประธานาธิบดี คาซัคสถาน เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าประชุมจาก ๘ ศาสนา และ ๔ องค์กรนานาชาติ จาก ๓๔ ประเทศ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๓๖๐ รูป/คน เช่น ประธานธิบดี คาซัคสถาน แกรนด์อีหม่าม ของอิสลามนิกายซุนหนี่ จากประเทศอียิปต์ ผู้นำศาสนาจากประเทศอิหร่าน ชีฟรับไบน์ จากประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒
          ในประชุมก็ได้เห็นชอบร่วมกันในการเสนอไม่ให้มีการใช้ศาสนาเป็นประเด็นทางการเมือง

ลิงค์ข้อความสำคัญ
>>>ภาวะผู้นำกับการสร้างสันติภาพโลก
>>>พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ
 
ข้อมูลข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร
สรรสันต์ภาพ : พระมหาผล วิเชฏฐสมโณ


 
ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (276 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (276 kb)

เขียนเมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 | อ่าน 1941
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
17/9/2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน70)
16/9/2566
16/9/2566
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่บุรพาจารย์ในสำนัก ผู้มีคุณูปการต่อวัด ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน88)
16/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก' โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (เปิดอ่าน92)
14/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาเรื่อง '136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม' ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย อยุธยา
''วันสถาปนา 136 ปี มหาจุฬาฯ'' ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน123)
13/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน82)
12/9/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 48 คน
วันนี้ 346 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,618 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,156 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob