แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ คืนที่ ๘


ลิงค์ข่าวงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>รายนามผู้ประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ ๒๕๕๘
>>>พิธีรดน้ำศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ มีผู้ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
>>>พิธีรดน้ำหลวงอาบศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ / ประวัติโดยสังเขปคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ โยมมารดาของ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.)
>>>งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ (คืนที่ ๒)
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์] คืนที่ ๓
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมวชิรญาณ] คืนที่ ๔
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข] คืนที่ ๕
>>>พระพรหมบัณฑิต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร อุทิศแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระวิสุทธิวงศาจารย์] คืนที่ ๖
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมโมลี] คืนที่ ๙


          วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙, ดร.) เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อดีตรองผบ.ทบ., สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จุดธูปเทียนกะบะเครื่องห้าหน้าตู้พระธรรม และนายสด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา, ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ประธานโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบศพ ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ (สวดคืนที่ ๘) ณ ศาลารักสัจจะ (ศาลา ๑) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
   
          ซึ่งในคืนนี้มีผู้ประสงค์รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศล คือ ๑.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๓.มูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา  ๔.มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ๕.พระครูประภัทรธรรมทิน รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และห้องเรียนหลักสูตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๖. มูลนิธิโพธิวัณณา อำเภอสนามชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ๗.คุณละมูล  ลือสุขประเสริฐ จากสมุทรสาคร สาธุชนเป็นจำนวนมากร่วมรับเป็นเจ้าภาพ

          พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙, ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ชุดพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สวดพระอภิธรรมรับเทศน์หมายเหตุ : - มีการสวดพระอภิธรรมศพทุกๆ คืน ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
                  - พักสวดพระอภิธรรมศพ วันอังคาร ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (วันฉัตรมงคล)
                  - วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
                     ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๐๐ น.
 
ภาพ/ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ

พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙, ดร.)
เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานสงฆ์


พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง ก่อนแสดงพระธรรมเทศนา ๑ จบ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙, ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ องค์แสดงพระธรรมเทศนา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฝ่ายบรรพชิต)
ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา


พระครูประภัทรธรรมทิน รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
และคณะสงฆ์วัดพุน้อย


ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฝ่ายฆราวาส)
และพุทธศาสนิกชน ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา

หลังพักแล้วพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงอีก ๑ จบ


พลเรือโทตติยะ บุนนาค, ผศ.กลอยใจ โสภเนปาล, ผศ.พิษณุ บางเขียว,
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ถวายดอกไม้ธูปเทียน, ปัจจัย
ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ, ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ, ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม,
อาจารย์สนิท ไชยวงศ์คต และ คุณปภัสสรา เตชะไพบูลย์ ถวายหนังสือธรรมะ
ศ.ดร.สุลีมาศ สุทธิสัมพัทธ์, คุณเพ็ญแข ดิลกมนกุล, คุณอดินันท์ ปาลิกานนท์,
คุณสุนิสา สิงห์ไพบูลย์ และ คุณพัชรพิมล ยังประภากร ถวายไทยธรรม

พลเอกวิชิต ยาทิพย์, นายสด แดงเอียด ถวายกัปปิยภัณฑ์ แด่พระพรหมบัณฑิต


พระราชวรเมธี, อาจารย์สนิท ไชยวงศ์คต ถวายกัปปิยภัณฑ์ แด่พระพรหมบัณฑิต


พระสงฆ์ให้พร / กรวดน้ำ
รับพร

ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน คณะเจ้าภาพชุดต่างๆ บันทึกภาพร่วมกัน
ข้อมูลอื่นๆ
>>>๑๕ เมษายน "วันปีใหม่ วันเถลิงศก" สงกรานต์งานวันสุดท้าย วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (276 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (276 kb)

เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 | อ่าน 4930
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น' แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดอินทาราม ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (เปิดอ่าน93)
24/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พุทธธรรม Soft power' ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ณ วิหารปฏิบัติธรรม ชั้น ๕ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน120)
20/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน90)
20/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประชาชน' ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน586)
19/9/2566
17/9/2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน114)
16/9/2566
16/9/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 53 คน
วันนี้ 164 คน
เมื่อวานนี้ 787 คน
เดือนนี้ 164 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,394,773 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob