แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๖
>>>สวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ ต้อนรับปีใหม่ รับความเป็นสิริมงคล ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ

 

          วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือเรียกกันว่า "วัดรั้วเหล็ก" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาคลัง ว่าที่กรมท่าและพระสมุหกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ และได้ถวายเป็นอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปัจจุบันมีอายุ ๑๙๕ ปี

          ในปีนี้พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส, ชุมชนวัดประยุรวงศ์, สำนักเทศกิจ, ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์, โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.), โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ฯ (กทม.), สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้กำหนดจัดงาน "วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๙๕ ปี" เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส-บุรพาจารย์-ผู้ทำคุณประโยชน์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

           ทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ไทยเบฟ) ได้ปรับพื้นที่วัดให้กลายเป็นการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัดหรือ ชุมชนกะดีจีน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของดังในพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

           วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน “สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด เสน่ห์กะดีจีน-คลองสาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก เทศกาลร้านอาหารอร่อย ของเด็ดและดี ร้านค้าชุมชนกว่า ๑๐๐ ร้านค้า และร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย พร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี ๒๕๖๖ ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


 


ข่าว : วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
ภาพ : DHOSPAK
วัดประยุรวงศาวาส
>>>6 ไฮไลต์ที่ต้องปักหมุดเที่ยว (ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอนที่ ๑)
>>>บุพเพสันนิวาส ๒” ที่เปิดตัวแรงสุด ๆ (ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอนที่ ๒)
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๕
>>>พิธีสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครบ ๑๙๔ ปี
>>>พิธีทอดกฐินพระราชทาน วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี ๒๕๖๔
>>>ประเพณีลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๔
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ร่วมงานแถลงข่าว“River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ ๖
>>>๕ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 | อ่าน 3563
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
เปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๔
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) (เปิดอ่าน336)
9/2/2567
ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๖ ปี วัดประยูรฯ" กรุงเทพฯ
งาน 'สมโภชพระอาราม ๑๙๖ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร' สุขสราญรุ่งโรจน์ สมโภชวัดประยูร ไหว้พระขอพร ย้อนวันวาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก วันที่ ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2322)
1/1/2567
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๖ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ วัดประยูรฯ
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1196)
16/12/2566
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๖
เทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ 'River Festival 2023' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1162)
5/11/2566
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๖
งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน877)
16/10/2566
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๖
กฐินพระราชทาน วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยกองทัพบก นำผ้าพระกฐินทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1106)
16/10/2566
ขอเชิญร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล"พระพรหมบัณฑิต ๖๘ ปี"
งานอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต) ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1075)
9/9/2566
เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖
รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร-แมีชี ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยูรฯ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1832)
7/7/2566
รพ.สงฆ์ ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ (เปิดอ่าน954)
30/6/2566
พระเทพปฏิภาณกวี เป็นประธานการประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
การประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕) ณ สำนักงานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่ง๕ระสงฆ์ (ศาลาการเปรียญ) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน922)
28/6/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 80 คน
วันนี้ 1,334 คน
เมื่อวานนี้ 1,352 คน
เดือนนี้ 24,805 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,543,556 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob