แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๔[แนบกำหนดการ]


ประชาสัมพันธ์ข่าว
>>>SANOOK.COM 
>>>FACEBOOK-WATPRAYOON
>>>FACEBOOK-PHONSOMMANA
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
>>>กำหนดการอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๙
>>>หน้าดาวน์โหลด [กำหนดการ]

          องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนาพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๙ แก่พระภิกษุสามเณรผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทุกวันพระ (วันธรรมสวนะ) ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐–๒๑.๐๐ น. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร         ดังนั้นเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สนองงานการเผยแผ่ให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา จึงประชามสัมพันธ์ให้พระภิกษุ-สามเณรที่มีความสนใจ ได้สมัครเข้ารับฝึกการอบรมเป็นพระนักเทศน์คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๑. เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
          ๒. เป็นพระสอนศีลธรรม พระสอนปริยัติธรรม
          ๓. สอบได้นักธรรมชั้นตรี หรือสูงกว่า
          ๔. ได้รับการอนุญาตจากเจ้าอาวาส
    
หัวข้อหลักสูตรวิชาการเทศนา
          - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์
          - หลักการและวิธีการเทศน์
          - จรรยานักเทศน์
          - เทคนิคการใช้อุปมาและสาธก
          - ธรรมประยุกต์
          - ภาษากับการเทศน์    
          - ปฏิภาณกับการเทศน์
          - การเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา
          - เทคนิคการเป็นพิธีกร
          - เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
          - สาธิตการเทศน์มหาชาติ
วิชาการ ๓๐ ช.ม. ปฏิบัติ ๓๐ ช.ม.
 
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
- สำนักงานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
- โทร. ๐๒-๔๖๕-๕๕๙๒, ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐
- Email:arthit.son@hotmail.com
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>>สมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๔

หรือดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (212 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (42 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (124.77 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (212 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (212 kb)

เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 | อ่าน 3619
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔
รายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ชั้น ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน6910)
5/4/2564
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นสนามสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยค ป.ธ.๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน1474)
10/3/2564
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าสอบบาลี ชั้น ป.ธ.๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นสนามสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยค ป.ธ.๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน1422)
9/3/2564
รายนามผู้ร่วมทำบุญชาตกาลครบ ๑๑๐ ปี พระพุทธวรญาณ พ.ศ.๒๕๖๔
พระมหาเถรานุเถระ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่มากด้วยความกตัญญู กตเวที และมีน้ำใจ ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยทำบุญอุทิศถวายหลวงปู่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร) ปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน1785)
25/2/2564
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องใน 'วันมาฆบูชา' ๒๕๖๔ ที่วัดประยูรฯ
วันมาฆบูชา ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา ร่วมเวียนเทียนออนโลน์ สไตล์ นิวนอร์มอล วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. (เปิดอ่าน2795)
20/2/2564
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ เยี่ยมไข้พระสมุห์ประยูร อภิปุญฺโญ ที่สุพรรณบุรี
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส ได้เยี่ยมอาการไข้พระสมุห์ประยูร อภิปุญฺโญ ซึ่งเป็นพระพิธีธรรม และเป็นพระสังกัดวัดประยุรวงศาวาส ที่ปัจจุบันป่วยรักษาตัวอยู่ ที่บ้านเกิด ณ อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (เปิดอ่าน2103)
5/2/2564
ระเบียบวิธีปฏิบัติการป้องกันโรคระบาดโคโรนา (COVID-19)
ขอความร่วมมือพระภิกษุ-สามเณร-ศิษย์วัด-ผู้อาศัยภายในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด (เปิดอ่าน2576)
3/1/2564
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ สไตส์นิวนอร์มอล ต้อนรับปี ๒๕๖๔
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเจริญสติ พัฒนาชีวิตที่สดใสในวันขึ้นปีใหม่ตามวิถีพุทธวิถีธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3991)
25/12/2563
วัดประยูรฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3349)
5/12/2563
ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
เทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ 'River Festival 2020' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3994)
18/10/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 55 คน
วันนี้ 505 คน
เมื่อวานนี้ 662 คน
เดือนนี้ 8,291 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,891 คน
ทั้งหมด 1,774,578 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob