แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวธรรมกถาเรื่อง'พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙' ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม [คืนที่ ๑๑] ที่วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช
>>>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
>>>ทั่วโลกร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต
>>>ภูฏาน ประกาศหยุดราชการ
>>>ถวายน้ำสรง,จัดสวดพระอภิธรรม ที่วัดประยูรฯ
>>>อังกฤษไว้อาลัยการสวรรคต
>>>ปธน.สหรัฐฯ ส่งสารแสดงความเสียใจสุดซึ้ง
>>>องค์ดาไลลามะส่งสาส์นถวายอาลัย
>>>สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ทรงไว้ทุกข์ ๓ วัน
>>>บันทึกเทปรายการ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ช่อง ๑๑
 
วัดประยุรวงศาวาส | วิ. | พระธรรมเทศนา | ปาฐกถา
>>>พระธรรมเทศนาเรื่อง'โสกกถา' ว่าด้วยความเศร้าโศก
>>>ธรรมกถาเรื่อง'วิธีคิดเมื่อจิตตก'
>>>ธรรมกถาเรื่อง'มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน'
>>>ธรรมกถาเรื่อง'พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙'
>>>พระธรรมเทศนาเรื่อง'พัฒนมหาราชกถา' ว่าด้วยมหาราชนักพัฒนา
>>>ธรรมกถาเรื่อง'ยังประทับอยู่ในความทรงจำ'
>>>ธรรมกถาเรื่อง'มหาบุรุษของโลก'
>>>พระธรรมเทศนาเรื่อง'รัฐปัญญาณกถา' ว่าด้วยความสง่าแห่งแคว้น
>>>พระธรรมเทศนาเรื่อง'อัปปมาณเมตตากถา' ว่าด้วยความเมตตาอย่างไร้ขอบเขต 
>>>ธรรมกถาเรื่อง'วิถีแห่งพระธรรมราชา'
 
วัดประยุรวงศาวาส | พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
 
คืนแรก คืนที่ ๒ คืนที่ ๓ คืนที่ ๔ คืนที่ ๕ คืนที่ ๖ สัตตมวาร
คืนที่ ๗ คืนที่ ๘ คืนที่ ๙ คืนที่ ๑๐ คืนที่ ๑๑ คืนที่ ๑๒ คืนที่ ๑๓
คืนที่ ๑๔ ปัณรสมวาร คืนที่ ๑๕ คืนที่ ๑๖ คืนที่ ๑๗ คืนที่ ๑๘ คืนที่ ๑๙
คืนที่ ๒๐ คืนที่ ๒๑ คืนที่ ๒๒ คืนที่ ๒๓ คืนที่ ๒๔ คืนที่ ๒๕ คืนที่ ๒๖
เทศน์ วิ. คืนที่ ๒๗ คืนที่ ๒๘ คืนที่ ๒๙ คืนที่ ๓๐ คืนที่ ๓๑ คืนที่ ๓๒


          วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานและกล่าวธรรมกถาเรื่อง 'พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙' ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม [คืนที่ ๑๑] เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

         วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เริ่ม ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีการสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องทุกคืน ถึงคืนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนครบ ๑ เดือน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยพระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การเผยแผ่ นำคณะศรัทธาประชาชนรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

          สำหรับในคืนวันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ ม.ร.ว.โฆตษิต รังสิต, คุณนงลักษณ์ รังสิต เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งได้อาราธนาพระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

ฟังเสียง/ดาวน์โหลดธรรมกถา>>>เรื่อง'พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙'

                                         
 
นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ภาพ/เสียง/วีดิโอ/ถ่ายทอดสด :
-พระมหาสุรชัย สุรทสฺสี, พระครูสังฆรักษ์อำนวย สนฺตจิตฺโต,
-พระครูพิศาลสรวุฒิ, พระมหาวันชัย หาสปฺปญฺโญ, พระมหาสมชาย ปภสฺสโร
ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 | อ่าน 3477
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม' ในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
พิธีเปิดป้ายอาคารโคมแสนดวง (หลังที่ ๑) ครบรอบ ๒๗ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม (เปิดอ่าน91)
27/2/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" วันแห่งความรักความเมตตาของชาวโลก ปี ๒๕๖๗
พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ปี ๒๕๖๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน110)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักไตรสิกขากับการศึกษาสถานศึกษา' ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา ปี ๒๕๖๗
ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน106)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สักกัจจเทศนากถา' ว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยความเคารพ ในวันมาฆบูชา (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ปี ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๗ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน137)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา
งานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 - 2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา (เปิดอ่าน156)
20/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' แก่พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต
พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน143)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ทำดีอย่างไรให้ได้ดี' พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (เปิดอ่าน148)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ประวัติศาสตร์มีไว้เตือนใจคน' เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดอ่าน176)
17/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี' แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน182)
15/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปฏิสังขานพลกถา' ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๐๖ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน748)
9/2/2567
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 65 คน
วันนี้ 169 คน
เมื่อวานนี้ 899 คน
เดือนนี้ 1,068 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,824 คน
ทั้งหมด 2,550,644 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob