แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-11-27-PBD-Resolutionsมหาเถรสมาคมเห็นชอบบทพระธรรมเทศนาเรื่องพหุปการกถา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เชิญร่วมกิจกรรม งานมอบประกาศนียบัตร ศพอ.ป.

 กำหนดการ

งานมอบประกาศนียบัตร

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

**********

เวลา ๐๖.๐๐ น.    นักเรียน ศพอ.ป. ผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา ๐๗.๐๐ น.    นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทุกประเภทลงทะเบียนรายงานตัว ณ มณฑลพิธี

เวลา ๐๘.๐๐ น.    พระวิสุทธิภัทรธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประธานองค์การศึกษา

                      และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

                      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน

เวลา ๐๙.๐๐ น.    เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท ในภาคเช้า

เวลา ๑๑.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร และแขกผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น.    เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท ในภาคบ่าย

เวลา ๑๕.๓๐ น.    ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ศพอ.ป.

เวลา ๑๖.๐๐ น.    ประกาศผลการแข่งขันทุกประเภท

                       -    พระวิสุทธิภัทรธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประธานองค์การศึกษา และผู้อำนวยการ    

                            กล่าวถวายรายงาน และเบิกตัวนักเรียน ศพอ.ป. ผู้สำเร็จการศึกษา

                            เข้ารับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา

        -     พระเดชพระคุณพระหรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒

              เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

              มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

              พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมทุกประเภท

              กล่าวขอบคุณและอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

เวลา ๑๘.๓๐ น.    ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

                              และมัธยมศึกษา

  หมายเหตุวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นการแข่งขันกิจกรรมระดับประถมศึกษา

                        วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นการแข่งขันกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

 (กรุณาส่งในนามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)

                           กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ติดสอบถาม ๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒-๐๒-๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑๑-๖๘๒


                            ดาวน์โหลดเอกสาร แบบแสดงความจำนงขอเป็นเจ้าภาพได้ที่นี้

                            https://www.watprayoon.com/main.php?url=download

                            ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันงานมอบฯ ได้ที่นี้

    https://www.watprayoon.com/main.php?url=download

   ดาวน์โหลด กำหนดการงานมอบฯ

   https://www.watprayoon.com/main.php?url=download


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (196 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (196 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (196 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (196 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (196 kb)

เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 | อ่าน 2958
เขียนโดย พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
เทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ 'River Festival 2020' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1070)
18/10/2563
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน495)
12/10/2563
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด (กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์) นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1078)
4/10/2563
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน743)
30/9/2563
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะสงฆ์เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน471)
28/9/2563
การอบรมและจัดสอบ 'เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖
โครงการอบรมและจัดสอบ "เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖" งานแถลงข่าว "River Festival 2020 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย" ปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน652)
20/9/2563
วันสารทไทย วัดประยูรฯ จัดพิธีทำบุญเทศกาลเดือนสิบ ปี ๒๕๖๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจัดพิธีทำบุญในเทศกาลเดือนสิบ หรือวันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พระสงฆ์ได้สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ (เปิดอ่าน880)
17/9/2563
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ แสดงพระธรรมเทศนา 'สัปปุริสธรรมกถา'
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน847)
17/9/2563
พระเทพปฏิภาณกวี แสดงพระธรรมเทศนา 'เทศกาลพรรษาเป็นเวลางดเว้นบาป'
การแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน979)
13/7/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น บำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรภัตตาหาร (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม'๖๓ (เปิดอ่าน1057)
12/7/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 34 คน
วันนี้ 50 คน
เมื่อวานนี้ 499 คน
เดือนนี้ 1,572 คน
เดือนที่ผ่านมา 15,418 คน
ทั้งหมด 1,690,353 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob