แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-08-26-SpkSDAvenue2563-08-26-พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เชิญร่วมกิจกรรม งานมอบประกาศนียบัตร ศพอ.ป.

 กำหนดการ

งานมอบประกาศนียบัตร

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

**********

เวลา ๐๖.๐๐ น.    นักเรียน ศพอ.ป. ผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา ๐๗.๐๐ น.    นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทุกประเภทลงทะเบียนรายงานตัว ณ มณฑลพิธี

เวลา ๐๘.๐๐ น.    พระวิสุทธิภัทรธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประธานองค์การศึกษา

                      และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

                      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน

เวลา ๐๙.๐๐ น.    เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท ในภาคเช้า

เวลา ๑๑.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร และแขกผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น.    เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท ในภาคบ่าย

เวลา ๑๕.๓๐ น.    ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ศพอ.ป.

เวลา ๑๖.๐๐ น.    ประกาศผลการแข่งขันทุกประเภท

                       -    พระวิสุทธิภัทรธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประธานองค์การศึกษา และผู้อำนวยการ    

                            กล่าวถวายรายงาน และเบิกตัวนักเรียน ศพอ.ป. ผู้สำเร็จการศึกษา

                            เข้ารับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา

        -     พระเดชพระคุณพระหรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒

              เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

              มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

              พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมทุกประเภท

              กล่าวขอบคุณและอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

เวลา ๑๘.๓๐ น.    ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

                              และมัธยมศึกษา

  หมายเหตุวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นการแข่งขันกิจกรรมระดับประถมศึกษา

                        วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นการแข่งขันกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

 (กรุณาส่งในนามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)

                           กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ติดสอบถาม ๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒-๐๒-๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑๑-๖๘๒


                            ดาวน์โหลดเอกสาร แบบแสดงความจำนงขอเป็นเจ้าภาพได้ที่นี้

                            https://www.watprayoon.com/main.php?url=download

                            ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันงานมอบฯ ได้ที่นี้

    https://www.watprayoon.com/main.php?url=download

   ดาวน์โหลด กำหนดการงานมอบฯ

   https://www.watprayoon.com/main.php?url=download


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (204 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (204 kb)

เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2555 | อ่าน 2938
เขียนโดย พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การอบรมและจัดสอบ 'เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖
โครงการอบรมและจัดสอบ "เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖" งานแถลงข่าว "River Festival 2020 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย" ปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน129)
20/9/2563
วันสารทไทย วัดประยูรฯ จัดพิธีทำบุญเทศกาลเดือนสิบ ปี ๒๕๖๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจัดพิธีทำบุญในเทศกาลเดือนสิบ หรือวันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พระสงฆ์ได้สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ (เปิดอ่าน270)
17/9/2563
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ แสดงพระธรรมเทศนา 'สัปปุริสธรรมกถา'
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน214)
17/9/2563
พระเทพปฏิภาณกวี แสดงพระธรรมเทศนา 'เทศกาลพรรษาเป็นเวลางดเว้นบาป'
การแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน717)
13/7/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น บำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรภัตตาหาร (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม'๖๓ (เปิดอ่าน785)
12/7/2563
พิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา วัดประยูรฯ ปีที่มี COVID-19
วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๓ เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งที่จดจารจารึกไว้อีก ๑๐๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้ศึกษาค้นพบข้อมูลอันเป็นข่าวสารนี้ (เปิดอ่าน850)
6/7/2563
อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่วัดประยูรฯ
เครื่องอุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค (เปิดอ่าน1463)
18/6/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น ได้ถวายภัตตาหารเพล (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ แก่พระสงฆ์/สามเณรวัดประยูรฯเดือนมิถุนายน'๖๓ (เปิดอ่าน817)
15/6/2563
ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้ที่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
“หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน” ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (เปิดอ่าน2149)
11/6/2563
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ขออนุโมทนาบุญแก่คุณนพเดช คุณปูรณี กรรณสูต
ตู้แบ่งปันสุข เพื่อแบ่งปันสุข ประจำจุด ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน846)
7/6/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 41 คน
วันนี้ 543 คน
เมื่อวานนี้ 630 คน
เดือนนี้ 16,948 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,893 คน
ทั้งหมด 1,641,056 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob