แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เชิญร่วมกิจกรรม งานมอบประกาศนียบัตร ศพอ.ป.

 กำหนดการ

งานมอบประกาศนียบัตร

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

**********

เวลา ๐๖.๐๐ น.    นักเรียน ศพอ.ป. ผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา ๐๗.๐๐ น.    นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทุกประเภทลงทะเบียนรายงานตัว ณ มณฑลพิธี

เวลา ๐๘.๐๐ น.    พระวิสุทธิภัทรธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประธานองค์การศึกษา

                      และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

                      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน

เวลา ๐๙.๐๐ น.    เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท ในภาคเช้า

เวลา ๑๑.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร และแขกผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น.    เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท ในภาคบ่าย

เวลา ๑๕.๓๐ น.    ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ศพอ.ป.

เวลา ๑๖.๐๐ น.    ประกาศผลการแข่งขันทุกประเภท

                       -    พระวิสุทธิภัทรธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประธานองค์การศึกษา และผู้อำนวยการ    

                            กล่าวถวายรายงาน และเบิกตัวนักเรียน ศพอ.ป. ผู้สำเร็จการศึกษา

                            เข้ารับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา

        -     พระเดชพระคุณพระหรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒

              เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

              มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

              พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมทุกประเภท

              กล่าวขอบคุณและอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

เวลา ๑๘.๓๐ น.    ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

                              และมัธยมศึกษา

  หมายเหตุวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นการแข่งขันกิจกรรมระดับประถมศึกษา

                        วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นการแข่งขันกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

 (กรุณาส่งในนามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)

                           กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ติดสอบถาม ๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒-๐๒-๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑๑-๖๘๒


                            ดาวน์โหลดเอกสาร แบบแสดงความจำนงขอเป็นเจ้าภาพได้ที่นี้

                            https://www.watprayoon.com/main.php?url=download

                            ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันงานมอบฯ ได้ที่นี้

    https://www.watprayoon.com/main.php?url=download

   ดาวน์โหลด กำหนดการงานมอบฯ

   https://www.watprayoon.com/main.php?url=download


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (276 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (276 kb)

เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 | อ่าน 4109
เขียนโดย พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ขอเชิญร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล"พระพรหมบัณฑิต ๖๘ ปี"
งานอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต) ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน433)
9/9/2566
เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖
รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร-แมีชี ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยูรฯ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1099)
7/7/2566
รพ.สงฆ์ ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ (เปิดอ่าน466)
30/6/2566
พระเทพปฏิภาณกวี เป็นประธานการประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
การประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕) ณ สำนักงานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่ง๕ระสงฆ์ (ศาลาการเปรียญ) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน408)
28/6/2566
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานการประชุมองค์การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
การประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน415)
27/6/2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา'ปี๒๕๖๖ วัดประยูรฯ
ขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันวิสาขบูชา" ปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน499)
25/5/2566
เปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓
เปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน904)
8/5/2566
พระเทพปวรเมธี บรรยาย 'การนิเทศการศึกษาปริยัติธรรมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์'
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารปริยัตินิเทศก์ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก รุ่นที่ ๒ (เปิดอ่าน544)
3/5/2566
เชิญเที่ยวงาน'ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์'
งาน 'ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์' ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เม.ย. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี (เปิดอ่าน868)
18/4/2566
ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๖
ร้อนนี้มาเย็นกาย เย็นใจ รับปีใหม่ไทยด้วยความร่มเย็น ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ที่วัดประยูรฯ (เปิดอ่าน812)
30/3/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 54 คน
วันนี้ 175 คน
เมื่อวานนี้ 960 คน
เดือนนี้ 3,566 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,398,175 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob