แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-09-16-HBD66YPBD2564-09-16-อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560

โกสลกถา - พระพรหมบัณฑิต 10-04-2556
(เปิดดู1795)

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56
(เปิดดู2406)

มองชีวิตให้เป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2547)

วัสสาวาสกถา - พระพรหมบัณฑิต 22-07-2556
(เปิดดู2320)

ชีวิตมังคลกถา - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2416)

กลกรรมทำให้สุข - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2369)

อายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต )
(เปิดดู2641)

ข่าวเด่น WBTV พิธีอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3334)

บรมบูชากถา การบูชาที่ยอดเยี่ยม พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2939)

สัพพจาคกถา การสละสิ่งทั้งปวง พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2626)

สาราณียธรรมกถา ธรรมที่ทำให้คิดถึงกัน พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2351)

ธัมมจรณกถา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2635)

กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2426)

นิธิทัสสนกถา ผู้ชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2677)

อิจฉิตัพพบุคคลกถา บุคคลที่พึงประสงค์ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2335)

การทำความดี สำคัญที่จิต พระราชปฏิภาณมุนี
(เปิดดู2206)

อุปนิสัยชาวพุทธ พระราชปฏิภาณมุนี
(เปิดดู2324)

รักษาใจให้ดีชีวีเป็นสุข พระราชปฏิภาณมุนี
(เปิดดู2291)

สังฆราชปูชากถา พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2513)

กฐินทานกถา พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2672)
ทั้งหมด 21 รายการ 1 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 50 คน
วันนี้ 198 คน
เมื่อวานนี้ 628 คน
เดือนนี้ 12,417 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,633 คน
ทั้งหมด 1,851,173 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob