แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-08-12-SatupaBubpesannivasตามรอยบุพเพสันนิวาส (พระเจดีย์) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561

โกสลกถา - พระพรหมบัณฑิต 10-04-2556
(เปิดดู1852)

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56
(เปิดดู2856)

มองชีวิตให้เป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2681)

วัสสาวาสกถา - พระพรหมบัณฑิต 22-07-2556
(เปิดดู2464)

ชีวิตมังคลกถา - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2585)

กลกรรมทำให้สุข - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2515)

อายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต )
(เปิดดู2794)

ข่าวเด่น WBTV พิธีอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3616)

บรมบูชากถา การบูชาที่ยอดเยี่ยม พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3097)

สัพพจาคกถา การสละสิ่งทั้งปวง พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2763)

สาราณียธรรมกถา ธรรมที่ทำให้คิดถึงกัน พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2515)

ธัมมจรณกถา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2780)

กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2558)

นิธิทัสสนกถา ผู้ชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2816)

อิจฉิตัพพบุคคลกถา บุคคลที่พึงประสงค์ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2482)

การทำความดี สำคัญที่จิต พระราชปฏิภาณมุนี
(เปิดดู2472)

อุปนิสัยชาวพุทธ พระราชปฏิภาณมุนี
(เปิดดู2468)

รักษาใจให้ดีชีวีเป็นสุข พระราชปฏิภาณมุนี
(เปิดดู2441)

สังฆราชปูชากถา พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2801)

กฐินทานกถา พระราชธรรมวาที
(เปิดดู3069)
ทั้งหมด 21 รายการ 1 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 53 คน
วันนี้ 158 คน
เมื่อวานนี้ 505 คน
เดือนนี้ 4,033 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,219 คน
ทั้งหมด 2,158,278 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob