แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตามรอยบุพเพสันนิวาส ๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561

โกสลกถา - พระพรหมบัณฑิต 10-04-2556
(เปิดดู1841)

อัปปมาทกถา - พระพรหมบัณฑิต 25-04-56
(เปิดดู2749)

มองชีวิตให้เป็นสุข - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2644)

วัสสาวาสกถา - พระพรหมบัณฑิต 22-07-2556
(เปิดดู2418)

ชีวิตมังคลกถา - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2544)

กลกรรมทำให้สุข - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2472)

อายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต )
(เปิดดู2752)

ข่าวเด่น WBTV พิธีอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3560)

บรมบูชากถา การบูชาที่ยอดเยี่ยม พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3054)

สัพพจาคกถา การสละสิ่งทั้งปวง พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2731)

สาราณียธรรมกถา ธรรมที่ทำให้คิดถึงกัน พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2456)

ธัมมจรณกถา การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2735)

กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2519)

นิธิทัสสนกถา ผู้ชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2777)

อิจฉิตัพพบุคคลกถา บุคคลที่พึงประสงค์ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2436)

การทำความดี สำคัญที่จิต พระราชปฏิภาณมุนี
(เปิดดู2355)

อุปนิสัยชาวพุทธ พระราชปฏิภาณมุนี
(เปิดดู2424)

รักษาใจให้ดีชีวีเป็นสุข พระราชปฏิภาณมุนี
(เปิดดู2396)

สังฆราชปูชากถา พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2715)

กฐินทานกถา พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2885)
ทั้งหมด 21 รายการ 1 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 655 คน
เมื่อวานนี้ 688 คน
เดือนนี้ 8,045 คน
เดือนที่ผ่านมา 29,250 คน
ทั้งหมด 2,076,761 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob