วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-07-16-AsalhaPujaDayWPYขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันอาสาฬหบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2561-07-10-AsanhaBuchaDayขอเชิญทำบุญหล่อเทียนพรรษาปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2558

วิจารณกัมมันตกถา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2429)

พระพรหมบัณฑิตเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒
(เปิดดู2447)

เจตนากถา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2014)

อัตตชยกถา ว่าด้วยการชนะตน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1838)

ธรรมะเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี๒๕๕๙ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2185)

บุญนำพา - วาสนานำส่ง - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2215)

ศีลธรรมนำคนให้ดี - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2098)

ปิยปุคคลกถา - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู2110)

ขุมทองของชีวิต - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู1965)

the Celebration of international Buddhist 2016
(เปิดดู1782)

Bangkok Declaration on The Vesak 2559
(เปิดดู2061)

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวปิดการประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๓
(เปิดดู1848)

พุทธอุปัตติกถา ว่าด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2251)

ให้โอวาทพิธีเปิดการศึกษา มจร ปี ๒๕๕๙
(เปิดดู2553)

พุทธปัญญาภิรมย์:"บุญญาภินิหาร"(1)[16 พ.ค. 2559]
(เปิดดู1771)

พุทธปัญญาภิรมย์:"บุญญาภินิหาร"(2)[16 พ.ค. 2559]
(เปิดดู1786)

ภชนกถา ว่าด้วยการคบหาสมาคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2139)

"บันทึกไทยเบฟ"
(เปิดดู2267)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๑/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2173)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๒/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2051)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๓/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2245)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๔/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2024)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๕/๕ ENG. [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2199)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๑/๓ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2165)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๒/๓ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2226)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๓/๓ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2390)

ตอนที่ ๑/๓ สัมพันธ์การศึกษาสงฆ์ไทย เมียนม่าร์ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2266)

ตอนที่ ๒/๓ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2137)

ตอนที่ ๓/๓ พระพุทธศาสนาในสหภาพเมียนมาร์ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู2268)

จินตนกถา ว่าด้วยความคิด - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2646)

มารพันธนกถา ว่าด้วยกับดักของมาร - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2160)

สหายกถา ว่าด้วยเรื่องสหาย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2431)

พุทธธรรมนำปัญญา 3ต.ค.59
(เปิดดู2545)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2262)

โสกกถา ว่าด้วยความเศร้าโศก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2451)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3084)

พัฒนมหาราชกถา ว่าด้วยมหาราชนักพัฒนา พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2978)

ตามรอยเท้าพ่อ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2981)

อัปปมาณเมตตากถา ว่าด้วยความเมตตาอย่างไร้ขอบเขต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3513)

อังคสัมปทากถา ว่าด้วยความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4008)
ทั้งหมด 2 หน้า 1 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 153 คน
วันนี้ 657 คน
เมื่อวานนี้ 1,038 คน
เดือนนี้ 18,079 คน
เดือนที่ผ่านมา 29,681 คน
ทั้งหมด 1,216,324 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556