แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559

วิจารณกัมมันตกถา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3614)

พระพรหมบัณฑิตเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒
(เปิดดู3684)

เจตนากถา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3187)

อัตตชยกถา ว่าด้วยการชนะตน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3015)

ธรรมะเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี๒๕๕๙ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3335)

บุญนำพา - วาสนานำส่ง - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู3377)

ศีลธรรมนำคนให้ดี - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู3259)

ปิยปุคคลกถา - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู3262)

ขุมทองของชีวิต - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู3109)

the Celebration of international Buddhist 2016
(เปิดดู2918)

Bangkok Declaration on The Vesak 2559
(เปิดดู3223)

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวปิดการประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๓
(เปิดดู3017)

พุทธอุปัตติกถา ว่าด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3365)

ให้โอวาทพิธีเปิดการศึกษา มจร ปี ๒๕๕๙
(เปิดดู3767)

พุทธปัญญาภิรมย์:"บุญญาภินิหาร"(1)[16 พ.ค. 2559]
(เปิดดู2914)

พุทธปัญญาภิรมย์:"บุญญาภินิหาร"(2)[16 พ.ค. 2559]
(เปิดดู2890)

ภชนกถา ว่าด้วยการคบหาสมาคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3366)

"บันทึกไทยเบฟ"
(เปิดดู3455)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๑/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3340)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๒/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3229)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๓/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3400)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๔/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3184)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๕/๕ ENG. [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3344)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๑/๓ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3714)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๒/๓ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3762)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๓/๓ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3942)

ตอนที่ ๑/๓ สัมพันธ์การศึกษาสงฆ์ไทย เมียนม่าร์ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3797)

ตอนที่ ๒/๓ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3651)

ตอนที่ ๓/๓ พระพุทธศาสนาในสหภาพเมียนมาร์ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู3808)

จินตนกถา ว่าด้วยความคิด - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4198)

มารพันธนกถา ว่าด้วยกับดักของมาร - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3707)

สหายกถา ว่าด้วยเรื่องสหาย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4003)

พุทธธรรมนำปัญญา 3ต.ค.59
(เปิดดู4068)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3793)

โสกกถา ว่าด้วยความเศร้าโศก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3958)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4655)

พัฒนมหาราชกถา ว่าด้วยมหาราชนักพัฒนา พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4516)

ตามรอยเท้าพ่อ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4501)

อัปปมาณเมตตากถา ว่าด้วยความเมตตาอย่างไร้ขอบเขต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5081)

อังคสัมปทากถา ว่าด้วยความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5569)
ทั้งหมด 2 หน้า 1 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 28 คน
วันนี้ 51 คน
เมื่อวานนี้ 660 คน
เดือนนี้ 9,809 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,344 คน
ทั้งหมด 1,590,340 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob