วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-03-26-Water Festival2019ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2562-03-18-Siripakdidhamอาคาร
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2558

วิจารณกัมมันตกถา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2032)

พระพรหมบัณฑิตเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒
(เปิดดู1988)

เจตนากถา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1613)

อัตตชยกถา ว่าด้วยการชนะตน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1433)

ธรรมะเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี๒๕๕๙ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1775)

บุญนำพา - วาสนานำส่ง - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู1811)

ศีลธรรมนำคนให้ดี - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู1660)

ปิยปุคคลกถา - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู1739)

ขุมทองของชีวิต - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู1582)

the Celebration of international Buddhist 2016
(เปิดดู1373)

Bangkok Declaration on The Vesak 2559
(เปิดดู1617)

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวปิดการประชุมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๓
(เปิดดู1437)

พุทธอุปัตติกถา ว่าด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1847)

ให้โอวาทพิธีเปิดการศึกษา มจร ปี ๒๕๕๙
(เปิดดู2064)

พุทธปัญญาภิรมย์:"บุญญาภินิหาร"(1)[16 พ.ค. 2559]
(เปิดดู1351)

พุทธปัญญาภิรมย์:"บุญญาภินิหาร"(2)[16 พ.ค. 2559]
(เปิดดู1400)

ภชนกถา ว่าด้วยการคบหาสมาคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1716)

"บันทึกไทยเบฟ"
(เปิดดู1802)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๑/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1760)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๒/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1630)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๓/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1841)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๔/๕ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1592)

พุทธศาสนามหายาน ตอนที่ ๕/๕ ENG. [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1767)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๑/๓ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1715)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๒/๓ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1739)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๓/๓ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1894)

ตอนที่ ๑/๓ สัมพันธ์การศึกษาสงฆ์ไทย เมียนม่าร์ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1768)

ตอนที่ ๒/๓ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1678)

ตอนที่ ๓/๓ พระพุทธศาสนาในสหภาพเมียนมาร์ [พระพรหมบัณฑิต]
(เปิดดู1785)

จินตนกถา ว่าด้วยความคิด - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2158)

มารพันธนกถา ว่าด้วยกับดักของมาร - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1664)

สหายกถา ว่าด้วยเรื่องสหาย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1928)

พุทธธรรมนำปัญญา 3ต.ค.59
(เปิดดู2060)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู1816)

โสกกถา ว่าด้วยความเศร้าโศก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2000)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2551)

พัฒนมหาราชกถา ว่าด้วยมหาราชนักพัฒนา พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2499)

ตามรอยเท้าพ่อ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2493)

อัปปมาณเมตตากถา ว่าด้วยความเมตตาอย่างไร้ขอบเขต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2996)

อังคสัมปทากถา ว่าด้วยความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3415)
ทั้งหมด 2 หน้า 1 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 145 คน
วันนี้ 738 คน
เมื่อวานนี้ 1,185 คน
เดือนนี้ 27,744 คน
เดือนที่ผ่านมา 24,117 คน
ทั้งหมด 1,118,496 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556