วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-07-16-AsalhaPujaDayWPYขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันอาสาฬหบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๒  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2561-07-10-AsanhaBuchaDayขอเชิญทำบุญหล่อเทียนพรรษาปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2558

ธัมมิกมหาราชกถา ว่าด้วยเรื่องมหาราชผู้ทรงธรรม - พระเทพปฏิภาณกวี
(เปิดดู2623)

จิตตนิคคหกถา ว่าด้วยการข่มใจคลายเครียด
(เปิดดู3999)

สติพลกถา ว่าด้วยสติมาปัญญาเกิด
(เปิดดู4993)

มิตตัตถกถา ว่าด้วยประโยชน์ของการผูกมิตร
(เปิดดู5002)

เริ่มต้นดี ชีวีมีสุข ดับทุกข์ด้วยธรรมะ NBT - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5622)

นิสัมมกรณกถา ว่าด้วยการกระทำด้วยความรอบคอบ หรือใคร่ครวญก่อนทำ
(เปิดดู5355)

สุขทานกถา ว่าด้วยการให้ความสุข พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5782)

อธิจิตตกถา ว่าด้วยใจสูง
(เปิดดู6972)

อนวัชชสุขกถา ว่าด้วยความสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษ
(เปิดดู5404)

สัปปุริสภูมิกถา ว่าด้วยคุณธรรมพื้นฐานของคนดี
(เปิดดู5908)

โลกามิสกถา ว่าด้วยเครื่องล่อใจในโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5489)

Buddhism and Brain - Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit
(เปิดดู5258)

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุมวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๐
(เปิดดู5167)

Opening Ceremony of UN VesakDay Celebration 2017
(เปิดดู5105)

พหุการธัมมกถา ว่าด้วยธรรมะมีอุปการะมาก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5067)

ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5329)

พุทธศาสตรบัณฑิตกับประเทศไทย ๔.๐ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5153)

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาประทานปริญญาบัตร [วันที่สอง]
(เปิดดู4053)

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4606)

กระจกหกด้าน” ตอน “อรุณรุ่งแห่งพุทธ : แสงธรรมบนแผ่นดินทอง” - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4526)

เศรษฐกิจพอเพียง สัมมนาครูพระ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5170)

ผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5269)

เสฏฺฐชีวิตกถา ชีวิตที่ประเสริฐ - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู5219)

พิธีปิดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 41 - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู5518)

ปลุกใจเปลี่ยนโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6183)

ขันติโสรัจจกถา ว่าด้วยความอดทนและความเสงี่ยมตน
(เปิดดู4823)

สัพพสุตกถา ว่าด้วยการเรียนวิชาทุกอย่าง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4493)

งานเททองหล่อพระ ที่วัดประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพฯ
(เปิดดู5447)

สกลพรัหมจริยกถา ว่าด้วยเนื้อตัวทั้งหมดของพระศาสนา
(เปิดดู6131)

สุจริตธรรมกถา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6504)

สุจริตธรรมกถา 23 กรกฎาคม 2560 วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ
(เปิดดู6612)

ปสํสากถา ว่าด้วยการสดุดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2025)

โอกาสสร้างวีรบุรุษ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2309)

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
(เปิดดู2593)

วันเวลาเปลี่ยน แต่ปณิธานไม่เปลี่ยน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2449)

เมตตาผรณกถา - ว่าด้วยการแผ่เมตตาด้วยจิตอาสา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2616)

สายน้ำแห่งวัฒนธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2958)

ขิปปพุทธิกถา ว่าด้วยการรู้เท่าทันสถานการณ์ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2651)

สติสัมปชัญญาหารกถา ว่าด้วยอาหารของสติสัมปชัญญะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู2893)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐
(เปิดดู2886)
ทั้งหมด 1 หน้า 1
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 45 คน
วันนี้ 669 คน
เมื่อวานนี้ 994 คน
เดือนนี้ 25,145 คน
เดือนที่ผ่านมา 21,811 คน
ทั้งหมด 1,193,708 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556