แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
รวมโควิทกถา รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560

ธัมมิกมหาราชกถา ว่าด้วยเรื่องมหาราชผู้ทรงธรรม - พระเทพปฏิภาณกวี
(เปิดดู6717)

จิตตนิคคหกถา ว่าด้วยการข่มใจคลายเครียด
(เปิดดู8287)

สติพลกถา ว่าด้วยสติมาปัญญาเกิด
(เปิดดู9685)

มิตตัตถกถา ว่าด้วยประโยชน์ของการผูกมิตร
(เปิดดู9838)

เริ่มต้นดี ชีวีมีสุข ดับทุกข์ด้วยธรรมะ NBT - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8767)

นิสัมมกรณกถา ว่าด้วยการกระทำด้วยความรอบคอบ หรือใคร่ครวญก่อนทำ
(เปิดดู8394)

สุขทานกถา ว่าด้วยการให้ความสุข พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8919)

อธิจิตตกถา ว่าด้วยใจสูง
(เปิดดู9855)

อนวัชชสุขกถา ว่าด้วยความสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษ
(เปิดดู8420)

สัปปุริสภูมิกถา ว่าด้วยคุณธรรมพื้นฐานของคนดี
(เปิดดู9072)

โลกามิสกถา ว่าด้วยเครื่องล่อใจในโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8756)

Buddhism and Brain - Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit
(เปิดดู8589)

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุมวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๐
(เปิดดู8204)

Opening Ceremony of UN VesakDay Celebration 2017
(เปิดดู8061)

พหุการธัมมกถา ว่าด้วยธรรมะมีอุปการะมาก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8092)

ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8409)

พุทธศาสตรบัณฑิตกับประเทศไทย ๔.๐ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8418)

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาประทานปริญญาบัตร [วันที่สอง]
(เปิดดู6858)

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7613)

กระจกหกด้าน” ตอน “อรุณรุ่งแห่งพุทธ : แสงธรรมบนแผ่นดินทอง” - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7705)
ทั้งหมด 40 รายการ 1 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 50 คน
วันนี้ 639 คน
เมื่อวานนี้ 689 คน
เดือนนี้ 10,413 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,159 คน
ทั้งหมด 1,869,329 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob