แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

อโมฆชีวิตกถา ว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู20274)

การประกันคุณภาพพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู20362)

พหุปการกถา ว่าด้วยความรู้รักสามัคคีมีอุปการะมาก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู19357)

ยึดแนวทางพุทธเทศนา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู18914)

การใช้อุปมาประกอบการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู18089)

วิธีเทศนาสาธก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู17753)

ปฏิภาณกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู15989)

นักเทศน์ปฏิภาณกับนักเทศน์ธรรมวิจัย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14581)

หลักการและวิธีการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14500)

สืบสาน รักษา ต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14257)

ถามกถา ว่าด้วยกำลังใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14274)

ลอยกระทงกตัญญูบูชาคุณของธรรมชาติ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14500)

จินตาผลกถา ว่าด้วยผลของความช่างคิด - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14350)

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14046)

นโยบายเพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอดด้วยหลักธรรมภิบาล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14126)

สุนักขัตตกถา ว่าด้วยฤกษ์งามยามดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14383)

พุทธพันกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมนววิถี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14588)

สัปปุริสธรรมกถา พรรณนาธรรมอันเป็นคุณสมบัติของคนดี - พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ
(เปิดดู14694)

พุทธเกษตร : สู่วิถีชีวิตเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14480)

อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14249)
ทั้งหมด 54 รายการ 1 / 3
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 487 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,759 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,297 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob