แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-05-09-royal scholarshipพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561

อธิษฐานขอพรพระรับปีใหม่ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู17212)

อัตตเปมกถา ว่าด้วยความรักคน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู16307)

อัตโนคติกถา ว่าด้วยทางเดินชีวิต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู15852)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู16193)

อภิรติกถา ว่าด้วยความยินดีพอใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู16342)

จิตตปริโยทปนกถา ว่าด้วยการทำจิตให้ผ่องใส - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14645)

มาฆบูชา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน วิถีออนโลน์ สไตล์ นิวนอร์มอล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู13555)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู13535)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14029)

กัมมนียกถา ว่าด้วยการปรับใจให้ทำงาน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14240)

อูนโลกกถา ว่าด้วยโลกพร่องเป็นนิตย์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู13284)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู30809)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก
(เปิดดู14019)

อจินตามยกถา ว่าด้วยความไม้ได้ดั่งใจ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู30916)

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV
(เปิดดู14754)

ตปกถา ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู28948)

การบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ -พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู14734)

ปฏิกัจจกรณกถา ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู26524)

Vesak Day Celebration 2021 From Thailand
(เปิดดู14118)

โลกติกิจฉกกถา ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู25250)
ทั้งหมด 88 รายการ 1 / 5
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 46 คน
วันนี้ 140 คน
เมื่อวานนี้ 556 คน
เดือนนี้ 20,191 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,878 คน
ทั้งหมด 2,016,945 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob