แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

มัตตัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักประมาณ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22507)

มัตตัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักประมาณ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel
(เปิดดู22498)

การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22707)

การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel
(เปิดดู21765)

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู15732)

พุทธปรัชญาในสังคมโลกปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22951)

กาลนิกขมนถา ว่าด้วยการออกไปในเวลาที่สมควร - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22905)

พุทธวิธีบริหารในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(เปิดดู15570)

พุทธวิธีบริหารในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22720)

ธรรมกับการปฏิบัติงาน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22681)

การศึกษาพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22547)

หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22983)

หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV
(เปิดดู22629)

อโรคยกถา ว่าด้วยความไม่มีโรค - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู23331)

รวมพลังบวรประยุกต์หลักธรรมนำชาติไทยห่างไกลทุจริต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22976)

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู23140)

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู22780)

คณะสังคมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู23533)

อัตถลาภกถา ว่าด้วยวิธีการได้ประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู24284)

ปลูกและปลุกพลังบวรต่อต้านการทุจริต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู24378)
ทั้งหมด 88 รายการ 2 / 5
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 63 คน
วันนี้ 245 คน
เมื่อวานนี้ 1,254 คน
เดือนนี้ 36,591 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,624,830 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob