แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

หลักพุทธธรรมกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ครั้งที่ ๒) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22181)

บทบาทปริยัตินิเทศก์ในการพัฒนาการศึกษาสงฆ์ (หนใต้) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22100)

บทบาทปริยัตินิเทศก์ในการพัฒนาการศึกษาสงฆ์ (หนตะวันออก) - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู20962)

กิจจาปเทสกถา ว่าด้วยผัดวันประกันพรุ่ง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู21270)

บทบาทปริยัตินิเทศก์ในการพัฒนาการศึกษาสงฆ์ (หนตะวันออก) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู20624)

หลักพุทธธรรมกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู21407)

อาชานิยกถา ว่าด้วยบุคคลอาชาไนย - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู21111)

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม (หนเหนือ) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู20923)

อัตตภาวนากถา ว่าด้วยการพัฒนาตน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู21190)

บทบาทปริยัตินิเทศก์ในการพัฒนาการศึกษาสงฆ์ (หนกลาง) - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู21393)

ธรรมสำหรับผู้บริหาร - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู21599)

ตุลาการตามวิถีแห่งหลักศาสนา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู21706)

สักกปวัตติกถา ว่าด้วยประวัติของท้าวสักกเทวราช - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22041)

สัจจกิริยากถา ว่าด้วยการตั้งสัจจอธิษฐาน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22331)

พุทธวิธีการสอนในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู23247)

หลักการพระพุทธศาสนากับการจัดการทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู23104)

โสตถิภาวกถา ว่าด้วยความสวัสดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22974)

จิตวิทยาสร้างสุข ในยุค New Normal - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22922)

พระปิยมหาราชกับการพัฒนาชาติไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู22424)

พระปิยมหาราชกับการพัฒนาชาติไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel
(เปิดดู22123)
ทั้งหมด 88 รายการ 1 / 5
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 65 คน
วันนี้ 525 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,797 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,335 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob