แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

สัจจกิริยา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7565)

อุปัญญาตธรรมกถา ว่าด้วยธรรมที่รู้เห็นเป็นประจักษ์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8112)

กาลกถา ว่าด้วยกาลเวลา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู8084)

ความมีศีลธรรม คือความมีสุขภาพจิตที่ดี - พระพรหมบัณฑิต -WPY
(เปิดดู7956)

บัณฑิตนำชีวิตด้วยปัญญาคู่กรุณาธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7830)

อธิษฐานกถา ว่าด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน - พระพรหมบัณฑิต -WPY
(เปิดดู8050)

บัณฑิตนำชีวิตด้วยปัญญาคู่กรุณาธรรม - พระพรหมบัณฑิต - รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต มจร
(เปิดดู7301)

กาลามสูตร : วัคซีนทางใจในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7544)

ธรรมสำหรับนักกฎหมาย - พระพรหมบัณฑิต -WPY
(เปิดดู7646)

ตุลาการตามวิถีแห่งศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7464)

รูปแบบ (Form) และประโยชน์ใช้สอย (Function) ศาลาอเนกประสงค์ทองดี-อัจฉรา สกุลไทย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7411)

อุจจาวจกถา ว่าด้วยชีวิตมีขึ้นมีลง - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7417)

อุจจาวจกถา ว่าด้วยชีวิตมีขึ้นมีลง - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV
(เปิดดู7273)

ครูแนะแนวหัวใจพุทธ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู8429)

นำเสวนาแก่นพุทธจิตวิทยา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7563)

ลอยกระทงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7765)

ลอยกระทงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ - พระพรหมบัณฑิต - น.ส.พ.ธรรมนำโลก
(เปิดดู7847)

ปัจโจโรหณีกถา ว่าด้วยการลอยบาป - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู7639)

คุณธรรมกับการดำเนินชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู8215)

ปปัญจกถา ว่าด้วยการปรุงแต่ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู8008)
ทั้งหมด 127 รายการ 1 / 7
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 52 คน
วันนี้ 491 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,763 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,301 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob