แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

ชีวิตบัณฑิตเหมือนดินสอ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู25)

ชีวิตบัณฑิตเหมือนผีเสื้อ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู31)

วิหารยิ่งใหญ่อลังการและศักดิ์สิทธิ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู45)

อนุรักขนาปธานกถา ว่าด้วยความเพียรในการรักษาความดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู74)

Buddhist culture towards the goal of lasting peace - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู124)

พุทธบาทบูชาจากแดนไกล - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู133)

ปฏิสังเวทิตากถา ว่าด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู121)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคเปลี่ยนผ่านของสังคมดิจิทัล Digital Disruption - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู107)

'ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ' 'Karuna for Healing a Wounded Humanity and the Earth' - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู200)

นิสสรณกถา ว่าด้วยทางออกจากปัญหา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู231)

ทักษะสู่ความสำเร็จแห่งพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู215)

ภาวนาปธานกถา ว่าด้วยความเพียรในการสร้างสรรสุจริตธรรมความดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู188)

นโยบายพระนักเทศน์และภาคีเครือข่ายการเผยแผ่ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู184)

สุทมนกถา ว่าด้วยการฝึกฝนที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู229)

ตำราอายุยืน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู207)

ตำราอายุยืน - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel
(เปิดดู223)

คุณธรรมกับการดำเนินชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู223)

การสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรของวัด - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1719)

ธัมมาธัมมกถา ว่าด้วยธรรมะและอธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู319)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศีลธรรมของโลก : Local Wisdom and Global Morality - พระพรหมบัณฑิต The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู252)
ทั้งหมด 159 รายการ 1 / 8
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 788 คน
เมื่อวานนี้ 875 คน
เดือนนี้ 10,624 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,619 คน
ทั้งหมด 2,463,645 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob