แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

หลักธรรมสำหรับผู้บริหารอัยการจังหวัด - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู318)

ชีวิตและผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู342)

นโยบายแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมและระบบคุณภาพการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู385)

Global Crisis and spiritual Solutions - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู391)

คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู456)

พุทธธรรม Soft power - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู395)

สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประชาชน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู495)

ปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู468)

วิถีคนรักเรียน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู503)

การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู362)

การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก - พระพรหมบัณฑิต - NACC Thailand official
(เปิดดู447)

136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู452)

ปัญญาลาภกถา ว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู630)

หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู647)

พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู660)

วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู557)

เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู579)

ความเจริญรุ่งเรืองของวัดประยุรวงศาวาส หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1008)

พุทธนวัตกรรม : แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1353)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1674)
ทั้งหมด 153 รายการ 2 / 8
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 57 คน
วันนี้ 185 คน
เมื่อวานนี้ 1,197 คน
เดือนนี้ 29,852 คน
เดือนที่ผ่านมา 27,791 คน
ทั้งหมด 2,452,253 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob