แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู588)

การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก - พระพรหมบัณฑิต - NACC Thailand official
(เปิดดู706)

136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู747)

ปัญญาลาภกถา ว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู862)

หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู918)

พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู921)

วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู840)

เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู788)

ความเจริญรุ่งเรืองของวัดประยุรวงศาวาส หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1474)

พุทธนวัตกรรม : แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2101)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2661)

'สมุฏฐาปนถา' ว่าด้วยการตั้งตัว - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2545)

มุนีปฏิปทากถา ว่าด้วยเส้นทางชีวิตของมุนี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2853)

Come to Learn and Leave to Serve - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู3181)

Come to Learn and Leave to Serve - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - MCUTV
(เปิดดู2961)

ทางสู่ความสำเร็จของนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2650)

สามีจิกรรมกับสามัคคีธรรมทางพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2670)

Artificial Intelligence (AI) and Quantum Mind for Holistic Approach to Education - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2852)

ยกเครื่องเรื่ององค์กรการบริหารงานของวัด - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2617)

ธัมมจักขุกถา ว่าด้วยดวงตาเห็นธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2855)
ทั้งหมด 164 รายการ 3 / 9
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 52 คน
วันนี้ 641 คน
เมื่อวานนี้ 973 คน
เดือนนี้ 29,429 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,548,180 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob