แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562

Concluding Statement 2023 - Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู2597)

Welcoming Speech 2023 - Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู2501)

หลักธรรมกับการพัฒนา Human Soft Skills และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคมดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2800)

เสบียงบุญ - พระพรหมบัณฑิต - วัดฝายหิน เชียงใหม่
(เปิดดู2930)

เสบียงบุญ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2938)

โชติปรายนกถา ว่าด้วยบุคคลสว่างไป - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2857)

โชติปรายนกถา ว่าด้วยบุคคลสว่างไป - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก
(เปิดดู2867)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2826)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู2641)

ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2422)

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2608)

ความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2466)

มุมมองของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2680)

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2670)

การบริหารวัดด้วยหลักธรรมภิบาลของเจ้าอาวาสตาม พรบ คณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2763)

กัลยาณกถา ว่าด้วยคนดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2900)

ปฏิสันถารกถา ว่าด้วยการต้อนรับ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2854)

สร้างพลเมืองดีของชาติ สร้างศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนา [รุ่นที่ ๒] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2955)

การนิเทศการศึกษาปริยัติธรรมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ [รุ่นที่ ๒] - พระเทพปวรเมธี - WPY
(เปิดดู2924)

ผู้บริหารปริยัตินิเทศก์กับการคิดนอกรอบ [รุ่นที่ ๒] - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู2943)
ทั้งหมด 130 รายการ 4 / 7
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 70 คน
วันนี้ 777 คน
เมื่อวานนี้ 812 คน
เดือนนี้ 3,208 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,397,817 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob