แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

ภาษาไทยกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5719)

การพัฒนาวัดเป็นพื้นที่ทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5721)

ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5887)

เลขากถา ว่าด้วยรอยแห่งควาทรงจำ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6072)

เรื่องดีให้จำได้ เรื่องร้ายให้ลืมไป - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5758)

วิธีผูกมิตรไมตรี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6333)

ความสุขในการทำงาน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6163)

พิธีถวายปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) แด่พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6331)

พิธีถวายปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) แด่พระพรหมบัณฑิต - มทร.
(เปิดดู6334)

โชติปรายนกถา ว่าด้วยคนสว่างไป - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6163)

ปัจจัยแห่งความยิ่งใหญ่ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6174)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู5713)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV
(เปิดดู5750)

Soft Power กับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6094)

Soft Power กับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV
(เปิดดู5433)

การบริหารงานยุติธรรมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6063)

การตั้งสมณศักดิ์ในอดีตผ่านสู่คุณสมบัติการตั้งสงฆ์ปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6226)

ประโยชน์ของจิตภาวนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6234)

สติมาปัญญาเกิด - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6371)

สัพพโลกหิตกถา ว่าด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวง - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู6579)
ทั้งหมด 164 รายการ 7 / 9
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 95 คน
วันนี้ 1,416 คน
เมื่อวานนี้ 1,182 คน
เดือนนี้ 40,917 คน
เดือนที่ผ่านมา 38,662 คน
ทั้งหมด 2,629,156 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob