แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
หมวด: ปาฐกถา
หมวด: ธรรมเทศนา
ปี พ.ศ.2567
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2563

ตั้งสัจจกิริยาและสัจจาธิฏฐานรับปีใหม่ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู937)

คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามานานเท่าไร - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1077)

สนันตนกถา ว่าด้วยเรื่องโบราณ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู942)

หิตกถา ว่าด้วยค่าของชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1080)

เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1099)

ชีวิตบัณฑิตเหมือนดินสอ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1040)

ชีวิตบัณฑิตเหมือนผีเสื้อ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1135)

วิหารยิ่งใหญ่อลังการและศักดิ์สิทธิ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1057)

อนุรักขนาปธานกถา ว่าด้วยความเพียรในการรักษาความดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู826)

Buddhist culture towards the goal of lasting peace - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู1110)

พุทธบาทบูชาจากแดนไกล - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1092)

ปฏิสังเวทิตากถา ว่าด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู986)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคเปลี่ยนผ่านของสังคมดิจิทัล Digital Disruption - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1094)

'ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ' 'Karuna for Healing a Wounded Humanity and the Earth' - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY
(เปิดดู1143)

นิสสรณกถา ว่าด้วยทางออกจากปัญหา - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1242)

ทักษะสู่ความสำเร็จแห่งพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1177)

ภาวนาปธานกถา ว่าด้วยความเพียรในการสร้างสรรสุจริตธรรมความดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1022)

นโยบายพระนักเทศน์และภาคีเครือข่ายการเผยแผ่ - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1127)

สุทมนกถา ว่าด้วยการฝึกฝนที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1006)

ตำราอายุยืน - พระพรหมบัณฑิต - WPY
(เปิดดู1223)
ทั้งหมด 164 รายการ 1 / 9
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 209 คน
วันนี้ 462 คน
เมื่อวานนี้ 1,687 คน
เดือนนี้ 37,169 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,732,984 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob