แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

โสกกถา ว่าด้วยความเศร้าโศก - พระพรหมบัณฑิต

เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 | อ่าน 6408
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2559 อื่นๆ

ปาฐกถาพิเศษเหลียวหน้าแลหลังในรอบ ๔๐ ปี สมัชชาฯ

(เปิดดู9302)

การป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา

(เปิดดู9566)

อาชาไนยกถา คนที่กล้ากลับตัว - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6983)

อังคสัมปทากถา ว่าด้วยความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7923)

อัปปมาณเมตตากถา ว่าด้วยความเมตตาอย่างไร้ขอบเขต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7757)

ตามรอยเท้าพ่อ พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6734)

พัฒนมหาราชกถา ว่าด้วยมหาราชนักพัฒนา พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6911)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7000)

โสกกถา ว่าด้วยความเศร้าโศก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6409)

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตอน"พระราชาผู้เป็นที่รัก"พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6115)

พุทธธรรมนำปัญญา 3ต.ค.59

(เปิดดู6159)

สหายกถา ว่าด้วยเรื่องสหาย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6471)

มารพันธนกถา ว่าด้วยกับดักของมาร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6131)

จินตนกถา ว่าด้วยความคิด - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6796)

ตอนที่ ๓/๓ พระพุทธศาสนาในสหภาพเมียนมาร์ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู5934)

ตอนที่ ๒/๓ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู5732)

ตอนที่ ๑/๓ สัมพันธ์การศึกษาสงฆ์ไทย เมียนม่าร์ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู5983)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๓/๓ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู6202)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๒/๓ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู6096)

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในไต้หวัน ตอนที่ ๑/๓ [พระพรหมบัณฑิต]

(เปิดดู5994)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 104 คน
วันนี้ 832 คน
เมื่อวานนี้ 1,495 คน
เดือนนี้ 42,912 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,681,555 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob