แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

จิตตปริโยทปนกถา ว่าด้วยการทำจิตให้ผ่องใส - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่อง 'จิตตปริโยทปนกถา ว่าด้วยการทำจิตให้ผ่องใส

ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)
[วันมาฆบูชา]

ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา และสาธุชน
ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 | อ่าน 8534
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

ปฏิกัจจกรณกถา ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู53)

การบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ -พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5185)

ตปกถา ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5746)

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV

(เปิดดู5980)

อจินตามยกถา ว่าด้วยความไม้ได้ดั่งใจ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8069)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก

(เปิดดู6035)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8742)

อูนโลกกถา ว่าด้วยโลกพร่องเป็นนิตย์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6182)

กัมมนียกถา ว่าด้วยการปรับใจให้ทำงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7272)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7503)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู7574)

มาฆบูชา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน วิถีออนโลน์ สไตล์ นิวนอร์มอล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7607)

จิตตปริโยทปนกถา ว่าด้วยการทำจิตให้ผ่องใส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8535)

อภิรติกถา ว่าด้วยความยินดีพอใจ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10494)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10737)

อัตโนคติกถา ว่าด้วยทางเดินชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10399)

อัตตเปมกถา ว่าด้วยความรักคน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10982)

อธิษฐานขอพรพระรับปีใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู11770)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 52 คน
วันนี้ 104 คน
เมื่อวานนี้ 546 คน
เดือนนี้ 5,997 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,891 คน
ทั้งหมด 1,772,284 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob