แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

จิตตปริโยทปนกถา ว่าด้วยการทำจิตให้ผ่องใส - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่อง 'จิตตปริโยทปนกถา ว่าด้วยการทำจิตให้ผ่องใส

ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)
[วันมาฆบูชา]

ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา และสาธุชน
ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 | อ่าน 11273
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

ปรักกมกถา ว่าด้วยความมุ่งมั่น - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู1104)

จริยธรรมของคนตรวจเงินแผ่นดิน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู2691)

คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6050)

สันติภาพวิถีใหม่ภายใต้บริบทเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6108)

พุทธิวินยกถา ว่าด้วยความรู้คู่ระเบียบวินัย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6231)

ธรรมกับการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6376)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7566)

ฌานกถา ว่าด้วยการเพ่งพินิจ (ในสถานการณ์โควิดระลอกที่ ๓) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7560)

ปรัชญาแนวพุทธกับการบริหารยุคใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7423)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8079)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู7798)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8802)

พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8837)

การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10886)

โลกติกิจฉกกถา ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู11369)

Vesak Day Celebration 2021 From Thailand

(เปิดดู8529)

ปฏิกัจจกรณกถา ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู13718)

การบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ -พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู9645)

ตปกถา ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู15724)

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV

(เปิดดู9914)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 59 คน
วันนี้ 349 คน
เมื่อวานนี้ 616 คน
เดือนนี้ 17,031 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,099 คน
ทั้งหมด 1,817,582 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob