แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยายผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่อง 'พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน'
ในการประชุมสัมมนาออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting
และเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ต่างๆ
จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และภาคเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยายศรีนครินทรวิโรฒ,
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
ออนไลน์ ณ ห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต
อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เขียนเมื่อ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 | อ่าน 7505
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

ปฏิกัจจกรณกถา ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู56)

การบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ -พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5191)

ตปกถา ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5749)

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV

(เปิดดู5982)

อจินตามยกถา ว่าด้วยความไม้ได้ดั่งใจ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8081)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก

(เปิดดู6037)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8753)

อูนโลกกถา ว่าด้วยโลกพร่องเป็นนิตย์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6185)

กัมมนียกถา ว่าด้วยการปรับใจให้ทำงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7275)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7506)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู7575)

มาฆบูชา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน วิถีออนโลน์ สไตล์ นิวนอร์มอล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7610)

จิตตปริโยทปนกถา ว่าด้วยการทำจิตให้ผ่องใส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8537)

อภิรติกถา ว่าด้วยความยินดีพอใจ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10496)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10739)

อัตโนคติกถา ว่าด้วยทางเดินชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10402)

อัตตเปมกถา ว่าด้วยความรักคน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10983)

อธิษฐานขอพรพระรับปีใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู11771)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 56 คน
วันนี้ 121 คน
เมื่อวานนี้ 546 คน
เดือนนี้ 6,014 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,891 คน
ทั้งหมด 1,772,301 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob