แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา

เรื่อง 'พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ'
ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี
พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เขียนเมื่อ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 | อ่าน 8143
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู914)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู3708)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3646)

พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4391)

การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6121)

โลกติกิจฉกกถา ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6384)

Vesak Day Celebration 2021 From Thailand

(เปิดดู6514)

ปฏิกัจจกรณกถา ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8632)

การบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ -พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7778)

ตปกถา ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู11715)

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV

(เปิดดู8144)

อจินตามยกถา ว่าด้วยความไม้ได้ดั่งใจ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู13655)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก

(เปิดดู7983)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู14098)

อูนโลกกถา ว่าด้วยโลกพร่องเป็นนิตย์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7895)

กัมมนียกถา ว่าด้วยการปรับใจให้ทำงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8842)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู9045)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู9075)

มาฆบูชา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน วิถีออนโลน์ สไตล์ นิวนอร์มอล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู9113)

จิตตปริโยทปนกถา ว่าด้วยการทำจิตให้ผ่องใส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10023)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 50 คน
วันนี้ 432 คน
เมื่อวานนี้ 527 คน
เดือนนี้ 9,533 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,793,984 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob