แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Vesak Day Celebration 2021 From Thailand

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยาย

ในหัวข้อ 'Vesak Day Celebration 2021 From Thailand '

เพื่อส่งไปร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์ค
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 | อ่าน 6510
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู895)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู3696)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3630)

พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4383)

การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6116)

โลกติกิจฉกกถา ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6379)

Vesak Day Celebration 2021 From Thailand

(เปิดดู6511)

ปฏิกัจจกรณกถา ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8627)

การบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ -พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7778)

ตปกถา ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู11715)

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV

(เปิดดู8141)

อจินตามยกถา ว่าด้วยความไม้ได้ดั่งใจ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู13652)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก

(เปิดดู7982)

คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู14096)

อูนโลกกถา ว่าด้วยโลกพร่องเป็นนิตย์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7893)

กัมมนียกถา ว่าด้วยการปรับใจให้ทำงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8841)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู9045)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู9074)

มาฆบูชา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน วิถีออนโลน์ สไตล์ นิวนอร์มอล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู9113)

จิตตปริโยทปนกถา ว่าด้วยการทำจิตให้ผ่องใส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10022)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 53 คน
วันนี้ 421 คน
เมื่อวานนี้ 527 คน
เดือนนี้ 9,522 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,793,973 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob